Tag: Từ bi trong Phật giáo

Từ bi, từ thiện và an sinh xã hội

Người làm việc thiện không hề cầu mong gì cho mình, nhưng thiện quả, phước đức tự đến. Kinh Tăng chi bộ III, phẩm Chư thiên, phần Bố thí có ghi: “Bố thí là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiên, nguồn an lạc, thiên giới, là quả dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc.
19:48 29/12/2019

Từ bi là phương thuốc nhiệm màu

Nhiều người quá cố chấp, chỉ lấy khuôn vàng thước ngọc, tôn thờ nguyên tắc, ai làm khác đi thì không chịu, vô tình tạo nên bức tường thành kiên cố, làm con người ta không có cơ hội chuyển hóa được lỗi lầm.
08:21 08/11/2019

Từ bi là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo

Người đệ tử Phật, khi phát nguyện quy y Tam Bảo, nguyện sẽ đi theo bước chân của Phật, nguyện học tập theo các công hạnh của Ngài, dựa trên nền tảng căn bản của Từ Bi và Trí Tuệ.
07:29 30/09/2019

Từ bi là cội nguồn và trái tim của Phật giáo

Người đệ tử Phật, khi phát nguyện quy y Tam Bảo, nguyện sẽ đi theo bước chân của Phật, nguyện học tập theo các công hạnh của Ngài, dựa trên nền tảng căn bản của Từ Bi và Trí Tuệ.
11:38 10/04/2019