Tag: tu luyện

Pháp Luân Công lừa đảo, âm mưu xóa bỏ văn hóa truyền thống của dân tộc

Dưới đây là các bằng chứng để khẳng định Pháp Luân Công bề ngoài rao giảng khí công chữa bệnh, tốt cho sức khỏe, “Chân - Thiện - Nhẫn” nhưng đằng sau là truyền bá mê tín dị đoan, âm mưu xóa bỏ truyền thống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, gây bất ổn chính trị trong nước. 
13:31 10/03/2017

17 dấu hiệu lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công

Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.
13:44 31/03/2017

Pháp Luân Công tặng biểu tượng Chân - Thiện - Nhẫn cho một số chùa

Gần đây một số chùa khi tổ chức lễ hội, đoàn nghệ thuật Hồng Ân của tổ chức Pháp Luân Công đã đến biểu diễn và tặng các biểu tượng “Chân - Thiện - Nhẫn” nhưng đằng sau đó là truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo có tổ chức, âm mưu xóa bỏ văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.
17:32 26/04/2017

Hòa thượng Thích Minh Pháp nói về Pháp Luân Công

Sau khi theo Pháp Luân Công một thời gian bạn sẽ được khuyến khích xóa bỏ kinh sách ảnh họa băng đĩa vật dụng của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Nho giáo sau đó bỏ thờ cúng tổ tiên.
12:43 19/08/2017