Phật Giáo

Vĩnh Phúc: Giỗ tổ Thiền sư Khương Tăng Hội tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thứ năm, 17/10/2016 | 07:17

Ngày 15/09/Bính Thân (15/10/2016) Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc) đã tổ chức lễ giỗ tổ sư Khương Tăng Hội.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với sự tham dự đông đảo chư tôn đức tăng ni, phật tử thập phương xa gần về tham dự
 
 
Trong buổi lễ thầy Thích Kiến Nguyệt trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã nói về quá trình tiểu sử cuộc đời của Thiền sư Khương Tăng Hội.
 
Sách Thiền Uyển Tập Anh có câu: "Đại diện cho tông phái của thiền sư Tăng Hội là thiền sư Lôi Hà Trạch đang sống trong thời đại của chúng ta".

"Thiền sư Tăng Hội sinh trưởng ở Việt Nam, học Phật ở Việt Nam, dịch kinh tiếng Phạn ra tiếng Hán cũng tại Việt Nam, nghĩa là thầy là người Việt mang hai nền văn hóa Hoa, Ấn, thông thạo cả tiếng Phạn lẫn tiếng Hán. Ngài tinh thông về Phật học, Nho học, và cả Lão học.

Ngài đã thành lập đạo tràng, huấn luyện đồ chúng và phiên dịch kinh điển tại chùa Diên Ứng, còn gọi là Chùa Dâu hay Chùa Pháp Vân, thủ phủ Luy Lâu, tức phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh của Việt Nam ngày nay.

Những tác phẩm có dính líu đến Sơ tổ Tăng Hội mà ngày nay ta biết được, gồm có: Kinh An Ban Thủ Ý; Kinh Pháp Cảnh; Đạo Thọ Kinh; Lục Độ Yếu Mục; Nê Hoàn Phạm Bối; Ngó Phẩm (Đạo Hành Bát Nhả); Lục Độ Tập Kinh"...

Diệu Minh
Diệu Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z