Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 05/05/2022, 08:37 AM

Ý nghĩa Đại giới đàn Thiện Hoa

Thật là cảnh Phật ở trần gian. Hàng hàng, lớp lớp Tăng Ni phát tâm quy nguyện, noi theo dấu chân Phật, thệ nguyện đi trên con đường giác ngộ giải thoát, đúng như tâm nguyện Hòa thượng Ân sư hằng mong mỏi.

 Đức Thế Tôn dạy: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn; Giới luật mất là Phật pháp mất”.

Ngày 17/04/2022 (nhằm 17/03 Nhâm Dần), tại thiền viện Thường Chiếu (xã Phước Thái, huyện Long Thành), do Hòa thượng Thích Nhật Quang trụ trì - trưởng ban tổ chức Đại giới đàn Thiện Hoa, chính thức trọng thể khai mạc Đại giới đàn Thiện Hoa Phật lịch 2565 (Nhâm Dần 2022). Chương trình năm nay do Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với sự vân tập hơn 3.323 giới tử về thọ giới và hàng chục ngàn Phật tử cả nước tham gia. Đây là lần thứ hai ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai khai mở Đại giới đàn lấy tôn hiệu Thiện Hoa tại thiền viện Thường Chiếu. Dịp này nhiều cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành và cơ quan ban ngành cùng đến tham dự, chúc mừng sự thành công của đại lễ.

Đại giới đàn Thiện Hoa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây được đánh giá là sự kiện nổi bật trong năm 2022 của Phật giáo Việt Nam và là nơi  “Tuyển Phật Trường” trang nghiêm thanh tịnh từ nội dung cho đến hình thức, cử hành đúng theo quy củ thiền môn, khiến cho mỗi giới tử đều đắc giới, giới thể châu viên, giới tướng trang nghiêm để góp phần cho sự kế thừa và tiếp nối dòng sinh mệnh của Đạo pháp cũng như sự hưng thịnh của dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Ngoài việc suốt đời hy sinh cho đạo pháp, hết mình hiến thân cho đạo pháp và quên mình phục vụ cho đạo pháp.

Ngoài việc suốt đời hy sinh cho đạo pháp, hết mình hiến thân cho đạo pháp và quên mình phục vụ cho đạo pháp.

Hòa thượng Thích Thiện Hoa: Cây đại thụ Đạo pháp - Dân tộc

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, quý Phật tử theo sự hướng dẫn của quý thầy tuân thủ đúng những quy định phòng bệnh để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Ý nghĩa Đại giới đàn Thiện Hoa: Truyền trao giới pháp cho những người xuất gia (thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa ma na) và những người tại gia (thọ bồ tát giới).

Thiền viện Thường Chiếu lúc này: Điện đường trang nghiêm, đạo tràng huy quang trong ánh sáng Giới, Định Tuệ, Đạo kỳ ngũ sắc tung bay, phưởng phất ngũ phần pháp thân hương, cung đón mười phương Thánh chúng, lịch đại Tổ sư, chư Sơn hải hội đồng về.

Tăng, Ni phủ phục một màu y, muôn lòng như một, trên cần cầu giới pháp của Phật, dưới thệ nguyện tu trì, hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự.

Đại giới đàn Thiện Hoa, khai mở Tuyển Phật trường truyền trao giới pháp cho Tăng Ni tứ chúng lãnh thọ hành trì, ngõ hầu nối bước tiền nhân chuyển bánh xe pháp, lợi lạc quần sinh.

Thật là cảnh Phật ở trần gian. Hàng hàng, lớp lớp Tăng Ni phát tâm quy nguyện, noi theo dấu chân Phật, thệ nguyện đi trên con đường giác ngộ giải thoát, đúng như tâm nguyện Hòa thượng Ân sư hằng mong mỏi.

Phát biểu khai mạc Hòa thượng Thích Nhật Quang đã chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni và quan khách chính quyền.

Đại giới đàn Thiện Hoa bậc danh tăng xuất chúng. Mục đích để các giới tử nương nhờ ân đức cao dày của chư Tôn đức tiền nhân và noi theo đạo hạnh của quý ngài để tu học. Tổ chức Đại giới đàn với mục đích truyền trao giới pháp để giữ gìn và phát triển đạo mạch của Phật tổ Như Lai, trau dồi giới đức tấn tu đạo nghiệp. Vì giới là vị đạo sư của Tam thừa, chư Phật nhân giới mà thành đạo, hiện tại Bồ tát nhân lấy giới mà độ sanh, vị lai người tu hành nhờ giới mà được giải thoát.

“Nương theo cuộc đời đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa để Giới tử khát cầu thọ giới và giữ giới pháp thanh tịnh, trang nghiêm”.

“Nương theo cuộc đời đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa để Giới tử khát cầu thọ giới và giữ giới pháp thanh tịnh, trang nghiêm”.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh ý nghĩa việc thỉnh tôn hiệu Thiện Hoa để định danh cho đại giới đàn lần này: Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đức Thế Tôn trao mạng mạch Phật pháp cho Tăng già di chúc phải tôn kính giới luật. Lời thầy chỉ dạy chỉ có giới luật mới hàng phục ma quân. Trong đời ngũ trược ác thế, những ai có hoài bão nối thỉnh dòng thánh, đền trả tứ ân cứu giúp tam đồ, không thể không nghiêm trì tịnh giới. Cho nên việc khai mở đạo tràng truyền trao giới pháp cho Tăng Ni là bổn mệnh di huấn của đức Thế Tôn, là sứ mệnh thiêng liêng của người đệ tử Phật. Thiền sư Hư Vân khai thị: “Dụng công tu hành trước phải trì giới, nếu không trì giới mà tu thì không thể được”.

Thiền sư Lai Quả cũng dạy: “Một chữ Giới này phải hành trì mỗi ngày, không được tạm lìa một   khắc. Giữ Giới thì tâm trí sáng. Người xuất gia kiên trì giữ giới, giới luật mới đảm bảo sự hưng thạnh của Phật pháp và giữ được khuôn phép thiền môn mà bao đời chư Tổ đã dầy công gầy dựng. Nếu người xuất gia không khéo thọ học và hành trì giới pháp thì không xứng đáng là Phật tử Như Lai. Đại giới đàn Thiện Hoa là thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ thâm ân sâu dày của bậc thạch trụ chốn tòng lâm, với nhiều đóng góp lớn lao trong công cuộc hoằng dương chánh pháp.

Hòa thượng cho biết: “Cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Thiện Hoa gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt với việc đào tạo Tăng tài. Ngài đã sáng lập nhiều Phật học đường, dấn thân quên mình cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và văn hóa của Phật giáo tại miền Nam nước Việt”.

Sách tấn đến các giới tử thọ giới lần này, Hòa thượng nhắc nhở:  “Quý vị muốn thọ trì giới pháp, trước phải phát bồ đề tâm, lập nguyện rộng lớn. Có bồ đề tâm giới ấy mới thành tựu, mất bồ đề tâm giới ấy không thể hành trì. Nên biêt giới là cội gốc của tất cả các thiện pháp, là chánh nhân hướng đến Phật thừa. Hành trì giới luật, tịnh hóa ba nghiệp, nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu người xuất gia không thành tựu trí tuệ và giải thoát xem như uổng phí một đời tu”.

Trong buổi lễ khai Đại giới đàn Thiện Hoa, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Thích Thiện Nhơn, gửi gắm: “Nương theo cuộc đời đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa để Giới tử khát cầu thọ giới và giữ giới pháp thanh tịnh, trang nghiêm”.

Hòa thượng trích dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật đã dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng khi thọ giới và biết giữ giới trang nghiêm, thanh tịnh thì Phật tánh mới tỏa hiện, thành Phật, do đó giữ được giới luật là căn bản được Phật quả, nền tảng của thọ mạng Phật pháp. Các giới tử muốn trở thành Tỳ kheo, bậc mô phạm giữa thế gian thì nhất định phải thọ giới và giữ giới”.

Hòa thượng nhận định: Đại giới đàn Thiện Hoa diễn ra đúng tinh thần giới luật thông qua ba điều căn bản chính là: Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Nhị bộ là những vị tôn túc có đạo hạnh và giới đức trang nghiêm; Giới tử là những người đã trải qua hơn hai năm thọ giới xuất gia, hôm nay mang tâm dõng mãnh và lòng khát ngưỡng về đây cầu giới pháp; trong khi truyền giới thì đàn tràng trang nghiêm thực hiện nghi thức Yết Ma đúng pháp.

Qua đó, Hòa thượng khẳng định hơn 3.323 giới tử hôm nay chắc chắn sẽ đắc giới, giữ được giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày mãn phần.

Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Hòa thượng chủ tịch dạy rằng, Giới cũng có công năng là hàng rào che chắn cho tất cả các giới tử không chạy theo ngũ dục lục trần để thành tựu được đạo nghiệp thanh tịnh ngay nơi tự tâm. 

Xuyên qua quá trình tu học và hành đạo của người, Hòa thượng Thích Thiện Hoa đích thực là một vĩ nhân phi phàm, có ý chí phi thường, có những hành động phi thường, can đảm đứng trước những phong ba bão táp của thời đại, bình tĩnh vượt qua những gian lao thử thách của thói đời, khôn khéo lèo lái con thuyền Phật giáo cập được bến bờ vinh quang. Hòa thượng đã tô điểm những nét son sáng ngời trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại. Công hạnh của Ngài là vô cùng to lớn đối với xiển dương Phật giáo và duy trì mạng mạch của chánh pháp, và minh chứng ấy là Đại giới đàn Thiện Hoa ngày hôm nay.

Ngoài việc suốt đời hy sinh cho đạo pháp, hết mình hiến thân cho đạo pháp và quên mình phục vụ cho đạo pháp, Hòa thượng còn lưu lại những dấu ấn vĩ dại, trong đó chứa đựng cả công trình bất hủ và cả tâm huyết sâu đậm cho công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam mà chính Ngài đã tạo dựng.

Hòa thượng còn có những di ngôn giáo huấn quý giá trong đó có một di ngôn xứng đáng khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta chọn lấy làm phương châm lãnh đạo: “Gánh vác Phật sự là việc tốt, nhưng khi lãnh nhiệm vụ lớn, phải tự xem mình như đứa con nít. Dù bị người chê khen khinh trọng vẫn không nao núng. Đừng nhớ mình có chùa to, có đệ tử nhiều, gặp việc trái ý là xách gói về chùa. Tâm niệm được như thế, mới nên đảm đang đại sự.”.

Điều đặc biệt, con người của Hòa thượng tràn đầy tấm lòng bao dung, hòa ái, khiêm cung trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhưng rất cương nghị trong đường lối lãnh đạo theo đúng mục tiêu mà Hòa thượng đã vạch ra, dù khó khăn đến mấy cũng quyết thực hiện cho được thành công. Và Hòa thượng đã thành công rực rỡ trong tiến trình thực hiện sứ mạng của một sứ giả Như Lai, để lại cho đời sau một niềm kính mến vô biên và mãi mãi khắc ghi trong lòng ơn đức sâu dày của Hòa thượng. Đời sống Hòa thượng, tâm hạnh Ngài đức độ Ngài chính là Thiền môn quy củ, là tiêu bản cho chúng con hướng tới, là tấm gương sáng cho bao thế hệ Tăng, Ni noi theo tu học.

Chúng con thật vô cùng cảm bội thâm ân Phật pháp, cảm bội công đức các bậc ân sư, đã xây dựng và giữ gìn đoàn thể Tăng già vững chắc, để giáo hội có được những thành tựu như hôm nay. Tăng Ni cần phải biết bổn phận của mình, không ngừng nỗ lực trong việc nghiêm tầm giáo pháp, hành trì giới luật, thành tựu Định Tuệ viên mãn. Có thế mới mong truyền trì mạng mạch Phật pháp, báo Phật ân đức.

Qua đây, Trung ương giáo hội thấy được sự tận tâm, tận lực của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai trong công tác Tăng sự quan trọng này.

Cùng đó, Hòa thượng đánh giá cao sự nhiệt tâm của Ban Trị sự khi khai mở Giới đàn một cách chu toàn trong khi dịch bệnh Covid-19 vừa tạm được kiểm soát.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại giới đàn Thiện Hoa thành tựu viên mãn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, thiên tai, dịch bệnh chóng tiêu trừ.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Linh Sơn

Góc nhìn Phật tử 15:18 17/08/2022

Cùng với nhiều ngôi chùa cổ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, chùa Linh Sơn vẫn giữ được nét cổ kính với kiến trúc “tứ trụ” thường gặp trong các công trình kiến trúc tín ngưỡng - tôn giáo ở Nam Bộ xưa.

Tìm hiểu một số ngôi chùa được xếp hạng di tích cấp quốc gia ở Hà Tĩnh

Góc nhìn Phật tử 15:17 17/08/2022

Bài viết nêu hiện trạng cũng như công tác quản lý 7 ngôi chùa được xếp hạng di tích cấp quốc gia, nhằm mục đích mô tả toàn diện về hiện trạng các di tích và công tác quản lý di tích ở Hà Tĩnh.

Đại thừa và Tiểu thừa: Phái nào cao siêu hơn?

Góc nhìn Phật tử 13:33 17/08/2022

Câu hỏi: Tại sao một số kinh điển Đại Thừa lại không nằm trong Tam Tạng (Tripitaka), mặc dù chúng cũng là lời của Phật (như thị ngã văn), như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm…?

Phật dạy: Thọ mạng con người chỉ ngắn bằng hơi thở

Góc nhìn Phật tử 12:34 17/08/2022

Nhân loại sẽ bớt khổ và thương nhau hơn nếu biết bình tâm nhìn lại chính mình, không có gì chắc chắn cả, ta và của ta cũng chỉ là bọt nước, là hoa đốm chợt còn chợt mất giữa hư không.