Phật Giáo

An lạc

Thứ năm, 18/02/2017 | 07:09

An Lạc: Lạc là vui. An là yên. An lạc là yên vui. Ai cũng muốn sống trong vui sướng, không ai muốn sống trong đau khổ.


Sáng nay, đứng trên cầu Hàm Luông nhìn dòng sông nhẹ trôi mà cảm nhận mọi thứ đều an lạc. Dòng sông an lạc, làm người đang đứng nhìn cũng an lạc.

Nhưng sông chỉ an lạc khi sông không bị gò nén. Nếu sông bị gò nén, đến một mức độ nào đó, nước sông sẽ trở nên hung dữ.

Ở nước Mỹ, mấy hôm nay, dòng sông trên đập Oroville cao 230 mét, đã bị gò nèn đến mức báo động. Sông trở nên hung dữ, dẫn hệ lụy 230 ngàn người phải sơ tán. Bởi nếu đập vỡ, dòng sông sẽ quét trôi cả thành phố Oroville và vùng phụ cận.

Con người cũng vậy, muốn an lạc thì thân tâm phải biết sống với nguyên tắc “thiểu dục vô vi”, cắt đứt những phiền nào, làm người vô sự. Người vô sự không ai sướng bằng. 

Hoàng Phước Đại
Hoàng Phước Đại
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z