Phật Giáo

Bạc Liêu: Trường TCPH thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp và Cao đẳng Phật học

Thứ năm, 01/03/2014 | 08:53

Thời gian khai giảng: Ngày 03/05/2014 ( 05/04/Giáp Ngọ). Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, chùa Long Phước, Phường 5, thành phố Bạc Liêu

Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu thông báo chiêu sinh 02 lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học khóa IV:


Thời gian khai giảng: Ngày 03/05/2014 ( 05/04/Giáp Ngọ).
Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, chùa Long Phước, Phường 5, thành phố Bạc Liêu

hoặc: ĐĐ.Thích Giác Nghi                    ĐT: 0949111848
         Sư cô TN.Nghiêm Thành              ĐT: 0985762563

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo nầy đến hết tháng 4/2014.
Phật giáo Bạc Liêu
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z