Phật Giáo

Bắc Ninh: UBND tỉnh đề nghị công nhận một số báu vật Phật giáo là bảo vật quốc gia

Thứ năm, 15/04/2013 | 15:11

Tượng Tam Thế chùa Linh Ứng, (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành) ra đời đầu đời Trần thế kỷ thứ XIII. Các pho tượng tạo bằng đá xanh, cấu tạo thành 3 phần: bệ tượng, toà sen, thân tượng, đều ở trong tư thế, sắc tướng của tượng Tam Thế trong toà Tam Bảo.

Ngày 12/04/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông báo về Công văn số 661 ngày 11 tháng 4/2013 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận bảo vật quốc gia bao gồm: Cột đá chùa Dạm, tượng Tam thế chùa Linh Ứng, Rồng đá đền thờ Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, Bia "Xá lợi tháp minh" tại Bảo tàng Bắc Ninh.

 
Theo thuyết minh, Cột đá chùa Dạm, (xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) là hiện vật kiến trúc hết sức đặc sắc, tầm vóc hoành tráng. Cột mang mơ uớc mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no thịnh trị.
 

Còn Tượng Tam Thế chùa Linh Ứng, (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành) ra đời đầu đời Trần thế kỷ thứ XIII. Các pho tượng tạo bằng đá xanh, cấu tạo thành 3 phần: bệ tượng, toà sen, thân tượng, đều ở trong tư thế, sắc tướng của tượng Tam Thế trong toà Tam Bảo.


Bình An 
Bình An
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z