Phật Giáo

Bộ tem 'Bát bộ Kim Cương' của Việt Nam

Thứ hai, 16/09/2019 | 10:15

Bưu Chính Việt Nam có phát hành bộ tem “Bát Bộ Kim Cương”(Cang), gồm các vị: Thanh trừ tai Kim Cương; Tích độc thần Kim Cương; Hoàng tuỳ cầu Kim Cương; Bạch tịnh thuỷ Kim Cương; Xích thanh hoả Kim Cương; Định trừ tai Kim Cương; Tử hiền thần Kim Cương; Đại thần lực Kim cương.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Đức Phật

Bài liên quan

Bát bộ Kim Cương là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam. “Kim Cương” nguyên là “Kim Cương thủ” (chữ Nho: 金剛手, dịch từ chữ Vajrapāṇi tiếng Phạn) là vị bồ tát có công bảo vệ Phật. Theo kinh Phóng Quang Bát Nhã (Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita) và kinh Đạo Hạnh Bát Nhã (Astasahasrika Prajnaparamita) thì bất cứ ai tu thiền thành Bồ-tát trên đường thành Phật sẽ được thần Kim Cương gìn giữ bảo vệ, không bị ai phá hoại hoặc nhũng nhiễu, cho dù đó là người hay ma.

Đó là hình tượng của các vị Kim Cang Thần Tướng, được chư Bồ Tát hóa thân, mang nhiệm vụ bảo vệ Phật Pháp, thường được thấy tôn trí trong các chùa xưa, chùa cổ miền Bắc nước ta (chùa Mía, chùa Tây Phương...).

Bát bộ Kim Cương là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Bát bộ Kim Cương tại chùa Dâu

Bát bộ Kim Cương là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Bát bộ Kim Cương tại chùa Dâu

Nếu ta tra tìm danh tánh các vị Kim Cương Thần Tướng trên trong kinh sách, từ điển Phật Học, sẽ ngạc nhiên khi không thấy tên vị nào, mà chỉ thấy Bát Đại Kim Cương Minh Vương tức là 8 vị Bồ Tát hiện thân ra làm 8 Tướng Kim Cương để ủng hộ Phật Pháp:

Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện ra thành vị Giáng Tam Thế Kim Cương

Đại Cát Tường Bồ Tát hiện ra thành vị Đại Uy Đức Kim Cương

Hư Không Tạng Bồ Tát hiện ra thành vị Đại Tiếu Kim Cương

Từ Thị Bồ Tát hiện ra thành vị Đại Luân Kim Cương

Quán Tự Tại Bồ Tát hiện ra thành vị Mã Đầu Kim Cương

Địa Tạng Bồ Tát hiện ra thành vị Vô Năng Thắng Kim Cương

Hàng Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát hiện ra thành vị Bất Động Kim Cương

Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra thành vị Bộ Trích Kim Cương

Điều khác biệt lạ lẫm này cho ta thấy: Bát Bộ Kim Cương ở các chùa Việt Nam từ xưa xửa đã được chư vị tiền nhân thiền đức cho thoát ra khỏi ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, mang tên gọi mới hoàn toàn của Việt Nam.

Đây cũng là nghi vấn làm đau đầu các nhà nghiên cứu Phật giáo cho đến nay.

Dưới đây là bộ tem 'Bát bộ Kim Cương" do Bưu Chính Việt Nam phát hành:

Mãn Đường Hồng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z