Phật Giáo

Bốn điều không tồn tại vĩnh cửu

Thứ năm, 05/04/2016 | 17:31

Sống trên đời, ai cũng có rất nhiều điều không được như ý, rất nhiều thời điểm rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Nếu như chúng ta hiểu được và buông bỏ được chúng thì cuộc đời nhất định sẽ được cải biến tốt hơn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng: “Trên thế gian này có 4 điều không thể tồn tại vĩnh cửu:

Thứ nhất: Hữu thường giả tất vô thường.
Thứ hai: Phú quý giả tất bất cửu.
Thứ ba: Hội hợp giả tất biệt ly.
Thứ tư: Cường kiện giả tất quy tử”.

Thứ nhất: “Hữu thường giả tất vô thường” 

Tạm dịch là điều gì cũng luôn thay đổi. Chính là nói rằng, phàm là bất luận thứ gì tồn tại thì đều thay đổi, không thể tiếp tục bảo trì trạng thái ban đầu mãi được. Nó thời thời khắc khắc đều ở trong sự biến đổi, bản chất sẽ từ từ cải biến và cuối cùng là biến mất hẳn.

Ví dụ như thân thể của chúng ta, ở thời khắc nào cũng đang ở trong quá trình trao đổi chất, trải qua sinh lão bệnh tử và cuối cùng là biến mất khỏi thế gian này. Núi, sông, mặt đất, địa cầu, vũ trụ… cũng đều là thời thời khắc khắc ở trong quá trình “thành, trụ, hoại, diệt”.


Thứ hai: “Phú quý giả tất bất cửu” 

Tạm dịch: Giàu có là không thể vĩnh cửu. Đức Phật dạy rằng cho dù con người có giàu có đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ suy thoái. Tục ngữ có câu: “Giàu không quá ba đời”. Trừ khi họ đời đời làm việc thiện, tích đức thì mới có thể “bảo trì” được vinh hoa phú quý cho đời con cháu. Nhưng người thường chúng ta đều có lòng tham, có rồi lại muốn có nhiều hơn nữa, có nhiều rồi lại muốn có mãi mãi. Cho nên, thường sẽ không muốn quyên tặng, bố thí đi. Vì vậy, giàu có là không thể kéo dài mãi được.

Thứ ba: “Hội hợp giả tất ly biệt” 

Tạm dịch: Tụ hợp thì tất sẽ có biệt ly. Ngụ ý nói rằng: Lục thân (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em) ở cùng một chỗ hoặc là bạn bè người thân đến thăm, đến chơi thì đều sẽ có ngày phải ly tán. Nói sâu xa hơn, tức là cho dù cha mẹ và con cái có sinh sống cùng nhau thì đến một ngày cũng phải “sinh ly tử biệt”.

Thứ tư: “Cường kiện giả tất quy tử” 

Tạm dịch: Dù có khỏe mạnh đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết. Ý nói rằng, cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng có thời điểm ra đi. Cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết. Cho nên, cho dù là ai đi nữa đều phải sử dụng chính xác từng giây phút khi còn sống thì sống cũng an bình mà chết cũng an bình.

Trong nhà Phật thường viết bốn câu kệ:

“Thường giả giai tẫn
Cao giả diệc đọa
Hợp hội hữu ly
Sinh giả tất tử”
Dịch:
Điều gì cũng có tận cùng
Cao rồi cũng rơi xuống thấp
Hợp rồi sẽ có ly
Sống ắt sẽ có chết

Kim Tâm (sưu tầm)
Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z