Phật Giáo

BRVT: Truyền giới theo nghi thức Phật giáo Nam tông tại Đại Giới đàn Thiện Hòa VII

Thứ năm, 13/12/2013 | 18:04

Sáng ngày 11/11/Quý Tỵ (13/12/2013), tại giới trường Thích Ca Phật Đài đã trọng thể diễn ra lễ truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tu nữ theo nghi thức biệt truyền (Hệ phái Nam tông) đến 98 giới tử

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, TT.Thích Giác Trí - Trưởng ban Điều hành giới trường Phật giáo Nam tông đọc diễn văn khai mạc; TT.Minh Hạnh đọc báo cáo các hoạt động ban điều hành trong thời gian chuẩn bị giới trường Phật giáo Nam tông. ĐĐ.Quách Thành Sattha giới thiệu Hội đồng Thập sư và danh sách tăng chứng Giới đàn Tỳ kheo, Sa di, Tu nữ.

Bước vào nghi thức truyền giới, Hội đồng Thập sư - Tăng chứng quang lâm Sima niêm hương tưởng niệm, phần đầu truyền giới là nghi thức tấn đàn truyền cho giới Tu nữ, tấn đàn Sa di, truyền giới Sa di.

Buổi chiều, giới trường Phật giáo Nam tông tiếp tục nghi thức tấn đàn và truyền giới Tỳ kheo. Bế mạc lễ truyền giới, đại diện giới tử tăng, tu nữ thọ giới phát biểu cảm tưởng.

HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Thiện Tâm ban lời giáo giới đến toàn thể giới tử đã thọ giới, qua đó nhị vị Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của Thích tử Như Lai thọ nhận hành trì giới pháp chính là Giới - Định - Tuệ cũng như giữ gìn và phát huy cái gốc là cốt lõi của Phật pháp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin: Hoa Sen Gió
Ảnh: T.Phát
Hoa Sen Gió
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z