Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 22/09/2019, 12:02 PM

Chớ xúc phạm bậc Thánh

Kinh Phật ghi nhận khá nhiều trường hợp người tu bị các loài phi nhơn, dạ-xoa, ma quỷ nhiễu hại. Thường những vị tu hành sơ cơ, thân còn phóng dật, tâm bị tán loạn mới bị quấy phá, còn chư vị cao đức thì không.

 >>Những câu chuyện hay về Đức Phật

Đặc biệt trong pháp thoại này, vị Đại đệ tử Tướng quân Chánh pháp, cánh tay đắc lực của Phật vẫn còn bị quỷ phá phách, thậm chí xúc phạm. Tuy không làm hại được bậc Thánh A-la-hán thượng thủ nhưng sự kiện này giúp chúng ta cơ cảm về câu “đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng” để nỗ lực phản tỉnh tu hành.

Ngoại đạo Suppiya tìm cách chỉ trích, phỉ báng Tăng đoàn thời Đức Phật.

Ngoại đạo Suppiya tìm cách chỉ trích, phỉ báng Tăng đoàn thời Đức Phật.

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiền-liên đang trú trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, có con quỷ Già-tra và Ưu-ba-già-tra đi ngang qua. Quỷ Ưu-ba-già-tra thấy Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, bèn nói với quỷ Già-tra:

– Bây giờ tôi sẽ đến đánh đầu của Sa-môn kia.

Quỷ Già-tra nói:

– Ưu-ba-già-tra, anh chớ nói vậy! Sa-môn này có thần lực, đức độ lớn, anh chớ làm vậy, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích.

Ba lần nói như vậy, mà quỷ Ưu-ba-già-tra sau ba lần can gián vẫn không nghe lời quỷ Già-tra, liền dùng tay đánh đầu Tôn giả Xá-lợi-phất, đánh xong, rồi tự kêu lên rằng:

– Già-tra, tôi bị thiêu! Già-tra, tôi bị luộc! Kêu lên ba lần rồi, liền bị vùi vào trong đất, đọa xuống địa ngục A-tỳ.

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe tiếng động do con quỷ đánh Tôn giả Xá-lợi-phất, liền đi đến hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:

– Thế nào, Tôn giả có thể chịu được sự đau đớn đó không?

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời:

– Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, tuy có đau đớn, nhưng ý có thể chịu đựng, không đến nỗi đau quá.

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:

– Kỳ diệu thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Thật là thần lực, đức độ lớn. Con quỷ này nếu dùng tay đánh núi Kỳ-xà-quật, sẽ khiến nát ra như cám, huống là đánh vào người mà không đau đớn?

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

– Thật ra là tôi không đau đớn lắm!

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên cùng an ủi nhau như vậy, Đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe những lời này. Nghe xong, liền nói kệ:

Tâm kia như đá cứng

Trụ vững không lay động

Đã lìa tâm nhiễm trước

Người sân không trả lại

Nếu tu tâm như vậy

Sao có nỗi đớn đau!

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1330) 

Bài liên quan

Pháp thoại cho thấy xúc phạm các bậc Thánh là điều không nên. Người gây ác nghiệp chắc chắn sẽ chịu quả báo nặng nề. Dẫu các ngài không một niệm oán giận nhưng với thần lực và uy đức cao vời khiến cho người xúc phạm bị mất hết phước báo, sa đọa địa ngục.

Với bậc Thánh, tâm an trụ trong chánh định thì không ai có thể tổn hại. Nhưng cố ý xúc phạm, làm tổn hại các ngài thì hậu quả khôn lường. Thế nên, khi sống trong bối cảnh phàm thánh đồng cư chúng ta phải thận trọng, luôn lễ độ cung kính và hộ trì người tu hành để tránh lỗi thất kính và vun bồi phước báo cho hiện tại và mai sau.

Quảng Tánh

Tăng ni trẻ chuẩn bị cho con đường hoằng pháp trong tương lai

Đức Phật 10:00 29/03/2020

Một vị Giáo thọ sư đã dạy: “Chúng ta phải lấy danh từ “tu sĩ” trùm lên tất cả các sĩ khác, như Tiến sĩ, Thạc sĩ…, tất cả học vị, bằng cấp thế gian, được như vậy mới mong đem lại an lạc hạnh phúc cho chính mình và tha nhân.”

Quán cảm giác

Đức Phật 09:57 29/03/2020

Quán chiếu về sự sanh khởi của dòng cảm xúc, ta thấy rất rõ cảm xúc luôn luôn diễn ra theo chiều hướng nước chảy xuống, tìm chiều thuận để bám vào. Thuận hợp mắt, hợp tai, hợp mũi, hợp miệng, hợp thân nó sẽ vướng dính với nhau. Không hợp phải tách ly như lực ly tâm.

Hai loại chánh kiến

Đức Phật 09:46 29/03/2020

Chánh kiến được định nghĩa là yếu tố dẫn đầu, cũng như sự xuất hiện của mặt trời vào buổi bình minh, tạo ra sự sinh sôi nảy nở, phát triển của các loài thảo mộc, con người và thế giới động vật nói chung. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì bình minh không có mặt, các chủng loài sống trong bóng tối.

Bí quyết chữa bệnh của người dân Himalaya: Ăn chay, cầu nguyện và yêu thương

Đức Phật 09:33 29/03/2020

Bệnh tật có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chế độ ăn uống, các yếu tố môi trường đóng một vai trò nhất định. Đặc biệt các y sư (thầy thuốc) vùng Himalaya tin rằng từ bi (tình yêu thương nhân ái) còn là một phần không thể thiếu để có được sức khỏe và hạnh phúc.