Đà Nẵng: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Lý viên tịch

Thứ năm, 28/01/2018 | 13:09

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 23/01/2018 (07/12/Đinh Dậu) tại Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2018 


CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Liên Chiểu
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin
 
Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU LÝ

- Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương
- Chứng minh Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng
- Nguyên Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng
- Nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng
- Tọa chủ Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 23/01/2018 (07/12/Đinh Dậu) tại Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

* Trụ thế: 97 năm
* Hạ lạp: 72 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 15 giờ 00, ngày 24/01/2018 (08/12/Đinh Dậu).

- Kim quan cố Ni trưởng tôn trí tại Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 18 giờ 00 ngày 24/01/2018 (08/12/Đinh Dậu).

- Lễ Tham Phật Yết Tổ vào lúc 05 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2018 (11/12/Đinh Dậu) tại Tổ đình Tây Thiên và Tổ đình Linh Mụ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lễ truy điệu cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 29/01/2018 (13/12/Đinh Dậu), sau đó cung tiễn kim quan Ni Trưởng làm lễ Trà Tỳ tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng. Xá lợi của Ni Trưởng được nhập Bảo tháp tại chùa Quang Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

Nay Cáo Phó

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN
PGVN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ