Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ Khai đàn Dược Sư cầu an tại chùa Quan Thế Âm

Thứ năm, 05/03/2016 | 15:10

Sáng ngày 27/01/Bính Thân (05/03/2016) tại chùa Quan Thế Âm, Q.Ngũ Hành Sơn đã diễn ra buổi lễ Bạch Phật Khai kinh, khai đàn Dược Sư Thất Châu nguyện cầu quốc thái, dân an, đất nước thanh bình, chúng sinh an lạc.

Quang lâm chủ trì buổi lễ có Chư tôn HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng; cùng Chư tôn đức Hòa thượng, chư tăng và phật tử thí chủ bổn tự.
Chư Tôn đức Hòa thượng dâng sớ cáo bạch phật sự
Mở đầu buổi lễ, Đại diện Ban tổ chức đã tác bạch cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng Chứng minh.
       
Chư tôn đức quang lâm đàn tràng, niêm hương, bạch Phật, khai kinh và sái tịnh thanh tẩy trong khuôn viên tôn trí đàn tràng.
         
Được biết đàn Dược sư Thất Châu tại chùa Quan Thế Âm được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 10/3/2016 (27/1 đến mồng 3/2 Âm lịch) trong những ngày này Ban kinh sư sẽ tiến hành các nghi lễ cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo, cung thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, cung tiến bách tánh chư hương linh, tuyên sớ điệp, chẩn tế âm linh cô hồn, luân phiên trì tụng kinh chú, tụng kinh Dược Sư, cúng chúc thực bach tánh chư hương linh, thí thực âm linh cô hồn và tiến hành buổi lễ cúng dường Trai Tăng hoàn nguyện vào ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Thân.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z