Phật Giáo

Đà Nẵng: Lễ tri ân, báo ân tại chùa Kỳ Viên, Huệ Quang

Thứ năm, 13/08/2016 | 13:00

Sáng ngày 13/08/2016 (11/07/Bính Thân) chùa Kỳ Viên, Đà Nẵng đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị tôn tượng đức Phật A Di Đà và tiến hành lễ khai kinh, trai đàn cầu siêu, bạt độ chẩn tế, tri ân ông bà, cha mẹ đã quá vãng nhân mùa Vu lan báo hiếu PL.2560.

Chư tôn TT.Thích Bửu Minh, Phó BTSPG Q.Sơn Trà, trụ trì chùa Sơn Trà;  TT.Thích Thế Thanh, trụ trì chùa Trà Am, Tp.Huế đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

ĐĐ.Thích Đạo Hạnh, Phó BTS PGVN Q.Thanh Khê, trụ trì chùa Kỳ Viên đã tác bạch Thỉnh Sư, cung thỉnh chư tôn Thượng tọa quang lâm lễ đường.
 
Chư tôn đức Ban kinh sư đã tiến hành các nghi lễ truyền thống, Bạch Phật, phúng tụng Đại thừa kinh, chú, cung tuyên sớ điệp, sái tịnh Cam lồ an vị tôn tượng Phật A Di Đà do chùa Kỳ viên tôn tạo cao 1,8 mét nặng 700kg, chất liệu bằng đồng nguyên chất.

Sau buổi lễ an vị, Ban kinh sư do TT.Thích Thế Thanh làm chủ sám, đã tiến hành nghi lễ cung thỉnh Tiếu diện đại sỹ, cung tiến nội, ngoại đàn, cung thỉnh chư anh linh 145 AHLS hy sinh tại chiến trường tỉnh Quảng Đà và hơn 800 bài vị bách tánh chư hương linh, chư vị tiền bối hữu công, chư hương linh ông, bà, cha mẹ các gia đình phật tử đã quá vãng nhân mùa Vu lan báo hiếu năm nay.
 
Ban kinh sư đã kinh hành, trì chú Phổ Am, sái tịnh cam lồ, ĐĐ.Thích Đạo Tâm, Công văn đàn tràng đã cung tuyên sớ điệp, bạch Phật thỉnh linh.Toàn  thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính tiến hành buổi lễ với một tâm thành cúng dường, tri ân nhân mùa đại lễ.

Được biết vào sáng ngày 15/8/2016 Đạo tràng chùa Kỳ Viên sẽ thiết lễ cúng dường trai Tăng, chiều cùng ngày Ban kinh sư tiến hành nghi lễ chẩn tế và phóng chư sanh loại, dâng hoa đăng cúng dường và hoàn mãn ba ngày diễn ra trai đàn trong mùa Vu lan hiếu hạnh năm nay.

Khai Kinh trai đàn cầu nguyện anh hùng liệt sĩ tại Chùa Huệ Quang

Buổi sáng cùng ngày chùa Huệ Quang, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng đã tiến hành buổi lễ khai kinh , bach Phật, hưng tác thượng Phan, Nghinh Phan Sơn Thủy, mở đầu trai đàn, cầu nguyện, bạt độ chẩn tế anh linh các AHLS, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, quá cố chư hương linh nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL 2560.

Quang lâm chứng minh buổi lễ chư Tôn HT.Thích Như Thọ, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PGVN TP, HT.Thích Huệ Thường, Phó BTS PGVN TP, Chứng minh BTS PGVN Q. Ngũ Hành Sơn.
 
Sau nghi thức niêm hương, bạch Phật, khai kinh, chư tôn Hòa thượng Chứng minh đã sái tịnh đàn tràng, Ban kinh sư tiến hanh lễ cung thỉnh tiêu diện đại sỹ, cung tiến anh linh các anh hùng, liệt sỹ trong đó có 135 vị hy sinh năm 1968 tại Điện Dương, Thị xã Điện Bàn và 600 bài vị bách tánh chư hương linh.
 
Theo chương trình, trai đàn sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8, với các nội dung hành khoa bạt độ, thuyết pháp độ linh, chèo đò độ vong, Pháp hội cúng dường trai tăng, lễ cài hoa hồng, mừng Vu lan hiếu hạnh, văn nghệ cúng dường của GĐPT, chẩn tế âm linh cô hồn, lễ cúng thí thực, phóng sinh đăng và lễ tạ hoàn mãn vào chiều ngày 14 tháng 8 năm 2016.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z