Phật Giáo

Đại đức Thích Minh Hòa - Người Thầy thuốc & câu chuyện nhân quả

Thứ năm, 10/06/2013 | 17:33

Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sanh báo và hậu báo; Hiện báo là kết quả trổ ngay trong hiện kiếp, có thể ngay tức khắc, hoặc một ngày, một tháng, một năm, nhiều năm…trong một đời này


Xem chương trình "
Đại đức Thích Minh Hòa - Người Thầy thuốc & câu chuyện nhân quả" do Hãng phim Sen Việt thực hiện:


BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z