Phật Giáo

Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III, ngày thứ 3 giáo giới và hành sám

Thứ năm, 02/06/2017 | 14:28

Sáng ngày 08/05/Đinh Dậu (02/06/2017), ngày thứ 3 trong chương trình Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III, các Giới tử trúng tuyển khảo hạch Đàn giới đã được học tập về Giới luật Phật giáo, nghi thức thụ Giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi chính thức thọ Giới. 

 
Tại Giới trường chùa Thanh Lương, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã có thời giảng giải về Giới luật Phật giáo, nghi thức thọ Giới, nghi thức Giới đàn, lễ Sám hồng danh, tụng kinh Di Đà huân tu, Sám nguyện.

 
 
Theo chương trình, tối nay, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Pháp chế T.Ư sẽ quang lâm đăng đàn thuyết pháp khai đạo cho các giới tử.
Tổng số lượng Giới tử tại Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần III là 05 Giới tử Tỳ kheo, 18 Giới tử Sa di.
Hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới cho các Giới tử vào ngày 9/05/Đinh Dậu (3/6/2017). 
Hồng Lam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z