Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 01/02/2012, 14:29 PM

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Phật Giáo

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

10) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II: Thượng toạ Thích Từ Hạnh.

11) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

12) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huệ Hưng

13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng Thích Thanh Viên

14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

16) Trưởng ban Kinh tế nhà chùa và Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ

17) Uỷ viên Tài chính: Đại đức Thích Thanh Nhiễu

18) Uỷ viên Phó Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

19 Uỷ viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức

20) Uỷ viên Phó Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

21) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thanh Hiền

22) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

23) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

24) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư

25) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Chân – Hà Sơn Bình

2) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

3) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

4) Thượng toạ Thích Kế Châu – Nghĩa Bình

5) Thượng toạ Thích Thiện Châu – Phật giáo hải ngoại (Paris, Pháp)

6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng

7) Thượng toạ Thích Thuận Đức – Hà Nam Ninh

8) Thượng toạ Thích Hiển Giác – Minh Hải

9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

10) Thượng toạ Thích Minh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

12) Thượng toạ Thích Thanh Hiền – Thái Bình

13) Hòa thượng Thích Huệ Hưng – Tp.Hồ Chí Minh

14) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Hà Nam Ninh

15) Thượng toạ Thích Pháp Lan – Tp.Hồ Chí Minh

16) Thượng toạ Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng

17) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn –  Hải Phòng

18) Thượng Toạ Thích Tâm Minh – Hải Hưng

19) Thượng toạ Thích Phước Minh – Hậu Giang

20) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

21) Đại đức Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

22) Đại đức Thích Tánh Nhiếp – Bình Trị Thiên

23) Thượng toạ Danh Nhơn – Hậu Giang

24) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

25) Thượng toạ Thích Đức Pháp – Cửu Long

26) Thượng toạ Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

27) Thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

28) Thượng toạ Thích Thanh Sam – Hà Bắc

29) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Bình Trị Thiên

30) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Thuận Hải

31) Hòa thượng Thích Từ Tâm – Long An

32) Thượng toạ Thích Trí Tâm – Phú Khánh

33) Thượng toạ Thích Trí Tấn – Sông Bé

34) Thượng toạ Thích Trí Thành – Phú Khánh

35) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Sơn Bình

36) Đại đức Thích Đức Thanh – Bình Trị Thiên

37) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam- Đà Nẵng

38) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Hà Nam Ninh

39) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tp.Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

42) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

45) Thượng toạ Thích Chánh Trực – Bình Trị Thiên

46) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng toạ Thích Thanh Viên – Hà Sơn Bình

48) Hòa thượng Siêu Việt – Tp.Hồ Chí Minh

49) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Bình Trị Thiên

50) Ni trưởng Thích Đàm Để –  Hà Nội

51) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

52) Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

53) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Đồng Nai

54) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

55) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

56) Đạo hữu Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

57) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

58) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

59) Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm – Tp.Hồ Chí Minh

60) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia

Hội đồng trị sự 11:14 10/07/2020

Ở nước ta hay những người Việt ở nước ngoài, hầu hết mọi nhà đều có ban (bàn) thờ, hiếm thấy có gia đình nào không có ban thờ, dù là thờ Phật, thờ Thần, thờ Gia tiên, Thổ công, Thần tài hay thờ một vị nào đó.

Nhân quả không phụ người tốt

Hội đồng trị sự 11:06 10/07/2020

Phật giáo không chấp nhận số mệnh con người do thần linh hay thượng đế áp đặt, nó chỉ tùy thuộc ở suy nghĩ, hành động của con người trong hiện tại mà cho ra kết quả tốt hay xấu ở tương lai.

17 bài văn tế thập loại cô hồn dành cho chẩn tế

Hội đồng trị sự 09:34 10/07/2020

Đầy đủ 17 bài văn tế thập loại cô hồn dành cho chẩn tế âm linh cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bảo tử nạn, chiêu hồn, giải oan bạt độ, cúng tế thí thực.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Chuông, Mõ, Khánh trong Phật giáo

Hội đồng trị sự 09:05 10/07/2020

Chuông, Trống, Khánh… là các loại pháp khí của Phật giáo, mỗi một loại pháp khí đều có ý nghĩa và vai trò khác nhau.

Từ điển Phật học