Phật Giáo

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì I (1981-1987)

Thứ năm, 31/01/2012 | 16:24

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ.Phó Chủ tịch thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Trí Tịnh.Phó Chủ  tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm...

Ban Thường trực

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ

2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

4) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Giác Nhu

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

10) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Minh Châu

11) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Từ Hạnh

12) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

13) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

14) Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Trí Siêu

15) Trưởng ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử: Thượng toạ Thích Thanh Hiền

16) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

17) Trưởng ban Nghi lễ: Thượng toạ Kim Cương Tử

18) Trưởng ban Văn hoá: Đạo hữu Võ Đình Cường

19) Ủy viên Tải chính: Đạo hữu Tăng Quang

20) Ủy viên Phó Tài chính: Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh

21) Ủy viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức

22) Ủy viên Phó Thủ quỹ: Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên

23) Ủy viên Kiểm soát: Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên

24) Ủy viên Kiểm soát: Đạo hữu Tống Hồ Cầm

Thành viên Hội đồng Trị sự

1) Thượng toạ Thích Giải An

2) Thượng toạ Thích Thanh Cam

3) Hòa thượng Thích Thanh Chân

4) Thượng toạ Thích Minh Châu

5) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh

6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên

7) Thượng toạ Thích Thuận Đức

8) Thượng toạ Thích Minh Hạnh

9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh

10) Hòa thượng Thích Thiện Hào

11) Thượng toạ Thích Thanh Hiền

12) Thượng toạ Thích Pháp Lan

13) Hòa thượng Thích Thế Long

14) Thượng toạ Thích Từ Mẫn

15) Thượng Toạ Thích Tâm Minh

16) Thượng toạ Thích Phước Minh

17) Hòa thượng Châu Mum

18) Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

19) Hòa thượng Thích Giác Nhu

20) Thượng toạ Thích Đạt Pháp

21) Thượng toạ Thích Hiển Pháp

22) Thượng toạ Thích Trí Quảng

23) Thượng toạ Thích Thanh Sam

24) Thượng toạ Thích Trí Siêu

25) Thượng toạ Thích Trí Tâm

26) Thượng toạ Thích Thiện Tâm

27) Thượng toạ Thích Trí Tấn

28) Thượng toạ Thích Nguyên Thanh

29) Hòa thượng Thích Trí Tịnh

30) Thượng toạ Thích Giác Toàn

31) Thượng toạ Thích Tâm Thông

32) Thượng toạ Thích Từ Thông

33) Hòa thượng Thích Trí Thủ

34) Thượng toạ Thích Thanh Tứ

35) Thượng toạ Kim Cương Tử

36) Thượng toạ Thích Thanh Trí

37) Thượng toạ Thích Chánh Trực

38) Hòa thượng Thích Bửu Ý

39) Thượng toạ Siêu Việt

40) Sư bà Thích Đàm Để

41) Ni sư Thích nữ Như Hoa

42) Sư bà Diệu Không

43) Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên

44) Sư bà Thích Đàm Nhung

45) Đạo hữu Tống Hồ Cầm

46) Đạo hữu Huyền Chân

47) Đạo hữu Võ Đình Cường

48) Đạo hữu Tăng Quang

49) Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh QuyênTrích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z