Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Hội đồng trị sự 02/12/2012, 13:34

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 14:24

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 14:12

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 13:56

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Hội đồng trị sự 02/02/2012, 13:48

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)

Hội đồng trị sự 01/02/2012, 14:29

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì I (1981-1987)

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì I (1981-1987)

Hội đồng trị sự 31/01/2012, 16:24

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ.Phó Chủ tịch thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Trí Tịnh.Phó Chủ  tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm...

Xem thêm