Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 02/02/2012, 14:24 PM

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

BAN THƯỜNG TRỰC


1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương

7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Trí Quảng

8) Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông: Hòa thượng Dương Nhơn

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Giác Toàn

10) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng  

11) Phó Chủ tịch Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

12) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

13) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

14) Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hòa thượng Thích Thiện Pháp

15) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

16) Uỷ viên Thư ký: Hòa thượng Đào Như

17) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

18) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống

19) Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện

20) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Minh Tiến

21) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

22) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

23) Trưởng ban Văn hoá: Hòa thượng Thích Trung Hậu

24) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

25) Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Huệ Trí

26) Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt

27) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

28)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh

29) Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà

30) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

31) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

32) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giới

33) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thạch Sok Sane

34) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm

35) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện

36) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật

37) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo

38) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt

39) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc

40) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Quyết

41) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phong

42) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt

43) Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

44) Uỷ viên Thường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

45) Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (từ trần)

    UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

2) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

3) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

6) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

7) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

8) Hòa thượng Danh Dĩnh – Kiên Giang

9) Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Trà Vinh

10) Hòa thượng Danh Đồng – Kiên Giang

11) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

12) Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đaklak

13) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Giang

14) Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hòa Pháp

15) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

16) Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long

17) Hòa thượng Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

18) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Trung Hậu –Tp.Hồ Chí Minh

20) Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh

21) Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp

22) Hòa thượng Thích Từ Hương – Gia Lai

23) Hòa thượng Thạch Huonl – Sóc Trăng

24) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa Vũng Tàu

25) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

26) Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

27) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

30) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Đào Như – Tp.Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

35) Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng

36) Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

37) Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh

38) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

39) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

40) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên Huế

43) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế

44) Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp.Hồ Chí Minh

45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

47) Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ

48) Hòa thượng Thạch Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

50) Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

51) Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang

52) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

53) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

54) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị

56) Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

58) Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An

59) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế

60) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Long An

61) Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế

62) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

64) Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang

65) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

69) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau (viên tịch)

70) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

71) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế

72) Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Tp.Hồ Chí Minh

73) Thượng toạ Thích Bửu Chánh – Đồng Nai

74) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

75) Thượng toạ Thích Nguyên Chơn – Bình Định

76) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

77) Thượng toạ Thích Tấn Đạt – Tp.Hồ Chí Minh

78) Thượng toạ Thích Thanh Đạt – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

80) Thượng toạ Thích Thiện Đức – Tp.Hồ Chí Minh

81) Thượng toạ Thích Huệ Đức – Hậu Giang

82) Thượng toạ Thích Tâm Đức – Tp.Hồ Chí Minh

83) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

84) Thượng toạ Thích Thanh Giác – Hải Phòng

85) Thượng toạ Thạch Hà – Cà Mau

86) Thượng toạ Thích Huệ Hiền – Đồng Nai

87) Thượng toạ Thích Thanh Hiện – Hưng Yên

88) Thượng toạ Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

89) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

90) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

91) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

92) Thượng toạ Thích Thanh Liên – Thừa Thiên Huế

93) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

94) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

95) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

96) Thượng toạ Thích Thiện Nguyện – Tp.Đà Nẵng

97) Thượng toạ Thích Thanh Nhã – Hà Nội

98) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

99) Thượng toạ Thích Thanh Phúc – Hà Nội

100) Thượng toạ Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh

101) Thượng toạ Thích Viên Quán  – Gia Lai

102) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

103) Thượng toạ Thích Châu Quang – Daklak

104) Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh

105) Thượng toạ Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

106) Thượng toạ Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi

107) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

108) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Long An

109) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

110) Thượng toạ Thích Huệ Thông – Bình Dương

111) Thượng toạ Thích Thiện Thống – An Giang

112) Thượng toạ Thích Thiện Tiến – Ninh Thuận

113) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

114) Thượng toạ Thích Huệ Trường – Tp.Cần Thơ

115) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

116) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

117) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

118) Thượng toạ Thích Quảng Xả – Kontum

119) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

120) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

121) Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá

122) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

123) Đại đức Danh Lung – Tp.Hồ Chí Minh

124) Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ

125) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

126) Đại đức Thích Thanh Phong – Tp.Hồ Chí Minh

127) Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên

128) Đại đức Thích Đức Thiện – Hà Nội

129) Đại đức Thích Minh Tiến – Hà Nội

130) Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn

131) Đại đức Thích Quảng Tuấn – Đak Nông

132) Đại đức Thích Thanh Vân – Hải Dương

133) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

134) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

135) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

136) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

137) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

138) Ni sư Thích Đàm Khoa – Hà Tây

139) Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

140) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

141) Cư sĩ Võ Đình Cường –Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

142) Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Hà Tĩnh

143) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

144) Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế

145) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

146) Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp.Hồ Chí Minh

147) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

2) Hòa thượng Chau Cắt – An Giang

3) Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam

4) Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang

7) Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp.Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long

11) Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa

12) Thượng toạ Thích Nhật Ấn – Tp.Hồ Chí Minh

13) Thượng toạ Hộ Chánh – Tp.Hồ Chí Minh

14) Thượng toạ Pháp Chất – Tp.Hồ Chí Minh

15) Thượng toạ Thích Viên Đạt –Bình Đinh

16) Thượng toạ Thích Thanh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

17) Thượng toạ Trà Kla Leng – Sóc Trăng

18) Thượng toạ Thích Giác Liêm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Thượng toạ Thích Thanh Ngọc – TP Hồ Chí Minh

20) Thượng toạ Thích Giác Nhân – Tiền Giang

21) Thượng toạ Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam

22) Thượng toạ Thạch Oai – Trà Vinh

23) Thượng toạ Thích Như Quang – Tp.Hồ Chí Minh

24) Thượng toạ Thích Minh Thành – Tp.Hồ Chí Minh

25) Thượng toạ Thích Lệ Trang – TpHồ Chí Minh

26) Thượng toạ Tăng Xà Vong – Bạc Liêu

27) Đại Đức Thích Trí Chơn – Tp.Hồ Chí Minh

28) Đại Đức Thích Truyền Cường – Tp.Hồ Chí Minh

29) Đại Đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng

30) Đại Đức Thích Thiện Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

31) Đại Đức Thích Minh Hiền – Hà Tây

32) Đại Đức Thích Thanh Huân –Hà Nội

33) Đại Đức Lý Hùng – Tp.Cần Thơ

34) Đại Đức Thích Minh Huy – Yên Bái

35) Đại Đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai

36) Đại Đức Thích Thích Thọ Lạc – Ninh Bình

37) Đại Đức Thích Thiện Minh – Tp.Hồ Chí Minh

38) Đại Đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang

39) Đại Đức Thích Đức Nguyên – Hòa bình

40) Đại Đức Thích Phước Nguyên – Tp.Hồ Chí Minh

41) Đại Đức Quách Thành Sattha – Bà Rịa-Vũng Tàu

42) Đại Đức Thích Chiếu Tạng – Vĩnh Phúc

43) Đại Đức Thích Thiện Thành – An Giang

44) Đại Đức Thích Minh Trí – Hà Nội

45) Đại Đức Lý Vệ – Hậu Giang

46) Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai

47) Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội

48) Sư cô Thích nữ Tín Liên – Tp.Hồ Chí Minh  


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Thưởng lãm các bức thư pháp "thiền định" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hội đồng trị sự 17:26 13/07/2020

Không chỉ là một bậc Thiền sư có tầm ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của Phật giáo phương Tây, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn được biết đến là một nhà thư pháp tài danh.

Nghiệp và số mệnh đồng hay khác?

Hội đồng trị sự 16:36 13/07/2020

Đạo Phật không phải là ngẫu nhiên luận rồi vô trách nhiệm đối với những hành vi của mình, hay cho rằng mọi chuyện rủi ro, may mắn, bất ngờ đều do bổng dưng, khi không, tự nhiên mà có.

Phi công người Anh đã về nước an toàn

Hội đồng trị sự 14:57 13/07/2020

Trưa 12/7 giờ Việt Nam, bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) hạ cánh xuống sân bay Frankfurt (Đức) và sau đó trở về đến London (Anh) an toàn trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Những con số bảy trong kinh tạng Pali

Hội đồng trị sự 14:27 13/07/2020

Bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời là người có câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành.

Từ điển Phật học