Phật Giáo

ĐH Phật giáo Pháp giới cấp Học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Thứ tư, 10/04/2019 | 06:45

 Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU – Dharma Realm Buddhist University) ở Ukiah, California, đã công bố chương trình học bổng dựa trên nhu cầu cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trong các sự kiện gần đây, như Bão Harvey và Mendocino Complex Fire, học bổng bao gồm chi phí tham dự, bao gồm học phí và chỗ ở trong khuôn viên trường, trong suốt thời gian của cả Cử nhân Nghệ thuật Tự do và Thạc sĩ Nghệ thuật trong các chương trình Phật học.

Học bổng cứu trợ thiên tai bao gồm tổng số tiền học phí, lên đến 21.000 USD cho chương trình sau đại học và 28.000 USD cho chương trình đại học.

Để đủ điều kiện, sinh viên phải có tình trạng cứu trợ thảm họa với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, cơ quan Chính phủ tương đương hoặc chứng minh nhu cầu tài chính do kết quả trực tiếp sinh kế, thu nhập hoặc mất mát hoặc thiệt hại.

Tin Dai hoc Phap Gioi
Bài liên quan

Trên 75% sinh viên đại học của chúng tôi nhận được hỗ trợ tài chính từ Đại học Pháp Giới, Vi Ân Trần (韋恩陳) Giám đốc tuyển sinh và hỗ trợ tài chính chia sẻ.

Học bổng cứu trợ thiên tai là một phần trong cam kết của chúng tôi để giúp sinh viên của chúng tôi đáp ứng nhu cầu tài chính đã được chứng minh của học. Hy vọng chân thành của chúng tôi là thu thập gia đình hoặc khó khăn tài chính, khiến sinh viên phải nghỉ học.

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU – Dharma Realm Buddhist University) là trường đại học 4 năm đầu tiên và duy nhất được công nhận tại Hạt Mendocino và cung cấp các chương trình cấp bằng theo kiểu Great Great Books với sự nhấn mạnh vào các văn bản cốt lõi châu Á và sự tích hợp các bài tập chiêm nghiệm mà các đặc điểm của DRBU tạo ra khác biệt với các trường Đại học Nghệ thuật Tự do khác.

Năm 2018, DRBU đã được Ủy ban cao cấp và đại học cao cấp của WASC cấp giấy chứng nhận ban đầu trong thời gian cho phép tối đa là 6 năm.

Vân Tuyền

(Nguồn: The Ukiah Daily Journal)

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z