Phật Giáo

“Diễn đàn Nhân gian Phật giáo và văn hóa Trung Hoa” tổ chức tại Tây An

Thứ năm, 03/06/2017 | 16:41

Ánh sáng từ bi trí tuệ Phật giáo tỏa chiếu đến đất Trung Hoa trải qua hơn 2000 năm lịch sử, từ đó Phật giáo đã bản địa hóa, trở thành một phần văn hóa, và thực tế trong sinh hoạt đời sống của nhân dân Trung Hoa.

Ngày 27/05/2017, Viện Nghiên cứu Tây Bắc Đại học Huyền Trang, Viện Nghiên cứu Tây Bắc Đại học Phật giáo “Diễn đàn Nhân gian Phật giáo và văn hóa Trung Hoa” được tổ chức tại Đại học Tây Bắc, Tây An, Trung Hoa đại lục, giới học thuật lưỡng ngạn, giới tôn giáo, giới văn học nghệ thuật và giới doanh thương nghiệp cùng tham gia diễn đàn trong bầu không khí sinh động.

“Phật giáo Nhân gian” như một động thái mới của Phật giáo, kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo, hội nhập với xã hội hiện đại, đóng một vai trò tích cực trong tất cả các khía cạnh của văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị, phù hợp với xu thế trào lưu phát triển. Chủ đề: “Diễn đàn Phật giáo Nhân gian và văn hóa Trung Hoa”có ý nghĩa trọng yếu trong học thuật và giá trị thực tiễn.

Viện trưởng Đại học Tây Bắc Giáo sư Quách Lập Hoành nói: “Phật giáo là một phần quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa, trong những năm gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình liên tục nói về sự quan trọng của văn hóa Phật giáo, nghiên cứu, học tập để phục hưng văn hóa Trung Hoa, không thể tách rời việc nghiên cứu Phật học và văn hóa Phật giáo, thực hiện chuyển tiếp Phật giáo như một nền văn hóa, có ý nghĩa của nó trong triết học, văn học, nghệ thuật, văn hóa dân gian, v.v... nên được đưa vào nghiên cứu tổng thể của văn hóa Trung Quốc và thúc đẩy trong hoằng dương chính pháp Phật Đà, lợi lạc quần sinh”.

Đại sứ Tinh Vân "Hãy để ánh sáng phật pháp tỏa chiếu trong sức sống mãnh liệt"
 
Phật giáo Nhân gian, sự tuyển trạch phổ biến trong cộng đồng Phật giáo lưỡng ngạn, và có được một sự phát triển tốt trong khu vực. Đặc biệt, Phật Quang sơn thông qua cơ chế hóa “Phật giáo Nhân gian” do Đại sư Tinh Vân lãnh đạo, hiện đã khai sơn tạo tự, dựng lập đạo tràng hơn 300 cơ sở Phật giáo khắp nơi trên thế giới, Hội Quốc tế Phật Quang sơn hiện diện hơn 100 quốc gia trên năm châu lục, đã trở thành một vị trí quan trọng của văn hóa Phật giáo Trung Hoa được truyền bá ra hải ngoại.

Năm ngoái, nhà xuất bản văn hóa, tôn giáo, liên hợp xuất bản sách của Đại sư Tinh Vân “Nhân gian Phật giáo hồi quy Phật Đà bản hoài", một cuốn sách rất thu hút nhiều giới trí thức lẫn trung lưu. Gần đây, quyển “Tinh vân Đại sư toàn tập” chính thức phát hành, tổng cộng 365 quyển, một cuốn sách hơn 140.000 từ, được tôn vinh là “Phật giáo Nhân gian, bảo tàng trí tuệ”.

Cuộc giao lưu trao đổi, Pháp sư Giác Bồi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo Nhân gian, Ủy viên Tông vụ Phật Quang sơn diễn thuyết về các vấn đề hội nhập xã hội hiện nay của Phật giáo, với thời gian thay đổi Phật giáo cũng tùy duyên theo thời cuộc khác nhau, do yếu tố con người, sự hình thành của nhiều ý tưởng tôn phái và tư tưởng, vì vậy dễ sinh ra sự mâu thuẫn, gây mất đoàn kết, hòa hợp và khó khăn trong việc phát triển Phật giáo.

Kết quả cho thấy, Trưởng lão Tinh Vân Đại sư đại thọ 90 tuổi đã viết bộ sách “Nhân gian Phật giáo Hồi quy Phật đà bản hoài, một cuốn sách hơn 140.000 từ. Trong cuộc sống của mình, Đại sư Tinh Vân đối với Phật pháp, Ngài lý giải thâm thúy thật tiển, dung hợp những ý tưởng bất đồng, quy hồi nhất Phật thừa là hoài bảo của Ngài.

Vân Tuyền (Nguồn: Phật giáo Nhân gian)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z