Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 11/02/2019, 16:38 PM

Điện Phân ưu tang lễ TS Nguyễn Quốc Tuấn của Trung ương Giáo hội PGVN

Nhà nghiên cứu tôn giáo học và Phật giáo của Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, qua đời ở Hà Nội hôm 08/2/2019. Nhà nghiên cứu TS. Nguyễn Quốc Tuấn, có đóng góp đáng ghi nhớ trong việc thúc đẩy nghiên cứu tôn giáo học có tính lý luận tại Viện nghiên cứu Tôn giáo của Việt Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2019  

ĐIỆN PHÂN ƯU

Kính gửi :   

– Ban Tổ chức Tang lễ;

– Gia đình, Gia tộc Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn

  Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo

  Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tin Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nguyên Trưởng khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã từ trần ngày 08 tháng 02 năm 2019, hưởng thọ 63 tuổi.

Trước sự ra đi vĩnh viễn của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng thương tiếc một bậc nhân sĩ thiện tri thức đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học cho Phật giáo, là người luôn tâm huyết và đồng hành cùng với các Hội thảo khoa học, đã đưa ra các giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tâm linh, các di sản của Phật giáo. Tiến sĩ còn là một vị giảng viên đã truyền trao nhiều kinh nghiệm và hướng dẫn nhiều Tăng Ni Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án nghiên cứu Phật học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi chân thành chia buồn sâu sắc cùng Ban Tổ chức Tang lễ, gia đình và gia tộc của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn.

Nguyện cầu hương linh Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn được vãng sinh về thế giới an lành.

Kính nguyện Tam bảo gia hộ cho gia đình, gia tộc của Tiến sĩ được vạn sự an lành.

Trân trọng!

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn  

Bài liên quan

Cúng dường đúng pháp và lợi ích của cúng dường Tam bảo

Tin Phật sự 15:40 02/04/2020

Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam bảo thường còn và lợi ích chúng sinh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này.

Hạnh chia sẻ vì lợi ích tha nhân

Tin Phật sự 15:36 02/04/2020

Chuyện xưa kể rằng, ở một làng nọ có một gia đình nghèo, cha mẹ phải làm việc vất vả cả ngày với công việc làm thuê mướn nặng nhọc, nhà có bốn chị em còn nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau.

Làm sao để tâm được thanh tịnh khi niệm Phật?

Tin Phật sự 15:27 02/04/2020

Chúng ta đã quy hướng về Phật pháp, đã chọn pháp môn niệm Phật để hành trì, chúng ta đã củng cố niềm tin và cảnh sách nhau về lý vô thường để cùng nhau tinh tấn.

Việt Nam sang giai đoạn mất dấu F0, cả nước hãy ở yên tại chỗ

Tin Phật sự 14:30 02/04/2020

Hiện tại đã có những ổ dịch không tìm được bệnh nhân số 0, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao nên mọi người dân hãy ở yên tại chỗ.