Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 22/04/2015, 17:19 PM

Đồng Nai: Chương trình Đại Giới đàn Thiện Khải 2015

Suốt quá trình 50 năm phục vụ cho Phật giáo Lục hòa Tăng, Lục hòa Phật tử và Phật giáo Cổ truyền, 26 năm phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoà thượng là một bậc lãnh đạo đầy lòng từ bi quãng đại được tăng ni phật tử trong tỉnh gần xa mến mộ quý kính.

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN “THIỆN KHẢI” NĂM 2015
Ngày 04 - 08/03/Ất Mùi (22 - 26/04/2015)
-
 
Ngày 04/03/Ất Mùi (22/04/2015)

08h00: Giới tử tập trung tại Trụ sở Ban Trị sự để lập thủ tục nhận phù hiệu, phiếu báo danh, sinh hoat nội quy giới đàn (Ban thư ký và văn phòng)
09h00: Kiết giới tràng tại Trụ sở Ban Trị sự (do HT.Thích Huệ Chí, TT.Thích Huệ Khai phụ trách)
09h30: Họp Ban Giám khảo tăng ni, Ban Quản Giới tử và ban Trật tự
11h00: Toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử thọ trai (tại Trụ sở Ban Trị sự)
11h30: Chư giới tử về nơi tạm trú
14h00: Khảo hạch giới tử Ưu bà tắc và Ưu bà di
16h00: Truyền giới Thập Thiện và Bồ tát giới cho Phật tử tại gia (tại Trụ sở Ban Trị sự).

Ngày 05/03/Ất Mùi (23/04/2015)


08h00: Giới tử Tăng Ni thi môn Luận văn (tại Trụ sở Ban Trị sự)
11h00: Toàn thể chư Tăng Ni thọ trai (tại Trụ sở Ban Trị sự)
14h00: Giới tử thi vấn đáp (tại Trụ sở Ban Trị sự)
17h00: Dược thạch (tại Trụ sở Ban Trị sự)
18h00: Khai đạo giới tử tại Trụ sở Ban Trị sự chung cho Tăng và Ni (HT. Thích Minh Thông)
20h00: Giới tử được nghỉ tại các nơi như sau:
*Giới tử Tỳ kheo: Nghỉ tại chùa Phước Hội 
* Giới tử Sa di: Nghỉ tại chùa Đại Phước, chùa Đức Quang
*Giới tử Tỳ kheo Ni: Nghỉ tại Đại Giác cổ tự 
*Giới tử Thức xoa: Nghỉ tại Quan Âm Tu Viện, Tx Ngọc Uyển  
*Giới tử Sa di Ni: Nghỉ tại chùa Giác Minh, chùa Hoàng Ân, Tịnh xá Thắng Liên Hoa.
23h00: Chỉ tịnh.

Ngày 06/03/Ất Mùi (24/04/2015)

03h00: Thức chúng
04h00: Giới tử tiểu thực tại nơi tạm trú
04h30: Xe đưa rước giới tử (do các trú xứ có giới tử cư trú chịu trách nhiệm)
06h00: Giới tử vân tập - Tiểu thực tại Trụ sở Ban Trị sự
07h00: Chư Sơn lâm đàn - đón tiếp khách qúy
08h00: Cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng ni
08h30: KHAI MẠC : (có chương trình riêng)
           
Cung an chức sự - Dẫn phiêu tuyên thanh quy

11h00: Ban Nghi lễ khai chung bảng - cúng ngọ - Thọ trai tại Trụ sở Ban Trị sự
13h30: Giới tử thi tụng luật (Tăng Ni thi tại Trụ sở Ban Trị sự)
17h00 : Dược thạch tại Trụ sở Ban Trị sự
18h00: Truyền giới Sa Di, Sa di ni tại Trụ sở Ban Trị sự (sau khi truyền giới xong, giới tử Tăng nghỉ tại chùa Đại Phước, chùa Đức Quang, giới tử Ni nghỉ ngơi tại chùa Giác Minh, chùa Hòang Ân, Tịnh xá Thắng Liên Hoa).
21h00: Truyền giới Thức Xoa Ma ni tại Trụ sở Ban Trị sự (sau khi truyền giới xong, có xe đưa giới tử về nghỉ ngơi tại Quan Âm Tu Viện, Tịnh Xá Ngọc Uyển)
23h00 - Chỉ tịnh.

Ngày 07/03/Ất Mùi (25/04/2015)

03h00: Thức chúng
04h00: Truyền giới Tỳ Kheo (tại chùa Tỉnh Hội) và Tỳ Kheo ni (tại Bát Nhã Đường)
06h30: Tiểu thực tại Trụ sở Ban Trị sự (các giới tử khác tiểu thực tại nơi cư trú)
07h30: Tiếp tục truyền giới Tỳ kheo và Tỳ Kheo ni
11h00: Cúng ngọ - Các giới tử khác thọ trai tại nơi cư trú
12h00: Chỉ tịnh
13h00: Thập Sư ni hướng dẫn Giới tử ni đến cầu Đại Tăng truyền Chánh pháp
14h00: Làm lễ truyền chánh pháp
16h30: Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni dược thạch tại Trụ sở Ban Trị sự (các giới tử khác dược thạch tại nơi cư trú)
17h30 - Xe đưa rước các giới tử Sa di, Thức xoa, Sa di ni đăng ký thọ Bồ tát giới và tấn hương đến Trụ sở Ban Trị sự.
18h00: Truyền giới Bồ tát cho chư Tăng Ni
20h00: Tấn hương (Trụ sở Ban Trị sự)
21h00: Tạ lễ giới sư - HT ban đạo từ
21h30:Xe đưa rước giới tử về nơi cư trú
22h00: Chỉ tịnh.

Ngày 08/03/Ất Mùi (26/04/2015)

03h00: Thức chúng - xe đến rước về giới tử về giới trường
04h00: Bố tát
06h00: Tiểu thực tại Trụ sở Ban Trị sự
07h00: Thuyết pháp
08h30: BẾ MẠC: (có chương trình riêng)
11h00: Cúng ngọ - Trai tăng - Tạ đàn
- Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy bổn tự
16h00: Thí thực - Đăng đàn chẩn tế
20h00: Giới đàn hoàn mãn –- Giải giới tràng.
 
Ghi chú : Toàn thể giới từ phải có mặt vào sáng ngày mùng 04/03/Ất Mùi(22/04/2015) để làm thủ tục nhập đàn giới.
Xe đưa rước giới tử trong các ngày sinh họat giới đàn do các trú xứ có giới tử cư trúphát tâm cúng dường và điều động xe đưa rước.
 
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

 
Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Khải
Nguyên thành viên HĐCM,
Nguyên Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai từ khóa II đến khóa V.
Chứng minh BTS Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai khóa VI 
 
Hoà thượng Thích Thiện Khải, thế danh Phạm Văn Tây, sinh năm 1913, làng quê Tân Bản, Tổng Chánh Mỹ Thượng, Biên Hoà, bên bờ sông Đồng Nai. Hoà thượng là người con thứ sáu của một gia đình truyền thống lễ giáo và kính tin Tam Bảo, nên Hoà thượng cũng sớm ảnh hưởng cuộc sống Thiền gia thanh đạm.

Năm 1920, Hoà thượng nối chí thân phụ, phát tâm xuất gia đầu Phật tu học tại làng Tân Bản, tỉnh Biên Hoà. Xét thấy bản chất thông minh, tánh tình hoà nhã, hình dáng đĩnh đạt, trượng phu nên Cụ tổ hứa khả, Hoà thượng được xuất gia theo truyền thống. Trên 12 năm tu học, đầy lòng nhiệt quyết và tấn tu, Hoà thượng được Cụ tổ cho thọ giới Sa di tại Giới đàn Phước Tường Tự, Thủ Đức.

Năm 1934, Hoà thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc tại chùa Phước Thạnh, cùng với các Giới tử khác trúng tuyển sau kỳ khảo hạch. Trong Giới đàn này, Hòa thượng được chư vị Giới sư Cao tăng Thiền đức trong các Sơn môn lớn ở Tây Ninh chứng đàn. Từ đây, Ngài thực sự dự vào hàng Tăng Bảo, là sứ giả đức Như Lai với trọng trách: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh”.

Quá trình tu hành, Hoà thượng sớm được hưởng thụ vào ngành Phật học theo ngôn ngữ Nho giáo, rất tinh thông về ngôn ngữ Hán nôm, thân tâm gắn bó cửa Thiền, nhưng vẫn thấu đạt hiểu nghĩa Giáo pháp “Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Năm 1940, Hoà thượng tu học Phật pháp tại Tân Sơn cổ tự, làng Tân Bản, tỉnh Biên Hoà.

Năm 1943, Hoà thượng giữ chức trụ trì chùa Phước Điền, xã Bình Hưng, huyện Tân Uyên (nay thuộc tỉnh Bình Dương) cũng là nơi lưu dấu chân hành đạo của Hoà thượng Thích Thiện Hoà, Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt. 

Năm 1945, Hoà thượng tham gia kháng chiến chống Pháp tại căn cứ địa chiến khu Đ. Thời gian tại chùa Phước Điền còn đó nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Hoà thượng với tư cách Ủy viên liên lạc cho chiến khu, của tướng Huỳnh Văn Nghệ (Tám Ngãi).

Năm 1955, Hoà thượng được Giáo hội Phật giáo Lục hoà Tăng và Lục hoà Phật tử bổ nhiệm làm trụ trì Thanh Lương cổ tự, một trong những danh lam di tích cổ nổi tiếng ở miền Đông Nam phần Việt Nam được xây dựng vào năm 1684. (đến nay 324 năm)

Năm 1967, Hoà thượng được tiến cử vào chức vụ Phó Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tỉnh Biên Hoà, do Hoà thượng Thích Trí Tấn làm Tăng trưởng.

Với cương vị trên, Hoà thượng luôn tinh tấn trong mọi công việc phật sự, phụng sự Đạo pháp, giúp đỡ tăng ni tu học, giúp dân, giúp nước. Hoà thượng là vị Tăng già mẫu mực tại Biên Hoà cũng như miền Đông, xứng đáng kế thừa sự nghiệp lớn lao tại Thanh Lương cổ tự của Sư tổ truyền lại, cho dù trải biết bao thăng trầm của đất nước, Hoà thượng vẫn trung thành với Tông phong Đạo pháp, tiến tu đạo nghiệp, giữ gìn Thanh Quy Bách Trượng như Ngài Sư tổ còn tại thế.

Hoà thượng là một sa môn, nhiệt quyết, dương cao ngọn cờ trí huệ, nổ lực góp phần các phật sự thành công viên mãn tại các Đàn giới lớn gọi là “Tam Đàn Thánh Lễ”, như Giới đàn Hưng Long cổ tự năm 1950; Giới đàn Long Sơn cổ tự năm 1956; các Giới đàn được Giáo hội Phật giáo Cổ truyền và Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai tổ chức tại Long Thiền tự vào các năm 1967, 1978, 1982, 1987, 1990, 1992, 1995, 1998, 2002. Giới đàn Thanh Long cổ tự 1970. Giới đàn Bửu Phong cổ tự năm 1980. Giới đàn Huệ Thành 2002, 2004. Hoà thượng được cung thỉnh làm Đàn Đầu truyền giới cho 3.548 Giới tử, trong đó gồm có Giới tử Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di Ni và Bồ tát, Thập thiện giới thọ học.

Trong những năm 1966, 1967 Hoà thượng là vị Giáo phẩm nâng đỡ sự tu học cho tăng ni môn phong, vượt khó khăn qua việc chính quyền bắt bớ chư tăng đi quân dịch, là một trong các hàng lãnh đạo Giáo hội Cổ truyền vận động, tuyên truyền, hô hào đoàn chư tăng biểu tình xuống đường chống chính quyền Trần Văn Hương bắt tu sĩ đi quân dịch và sự việc này đạt đến kết quả: Chính quyền nhượng bộ và cấp giấy hoãn dịch cho chư tăng tự do tu hành.

Năm 1982, Hoà thượng tham dự Hội nghị Phật giáo Cứu Quốc, kỷ niệm những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp. Được cử vào Hội Phật giáo Cứu Quốc Nam bộ, tại Tổ đình Giác Lâm, Tp.HCM, do Hoà thượng Thích Minh Nguyệt chủ trì. Quá trình hoạt động của Hội Phật giáo Cứu Quốc Nam bộ do Hoà thượng Thích Minh Nguyệt, nguyên là Hội trưởng, Hoà thượng Thích Huệ Thành nguyên là Ủy viên Mặt trận Liên Việt Đệ nhất Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu Quốc Nam bộ, kiêm Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu Quốc tỉnh Biên Hoà 1946 – 1955.

Năm 1981, Hoà thượng là Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội.

Tại Đại hội Phật giáo Đồng Nai lần dầu tiên vào năm 1982 Hoà thượng được cử làm Phó ban Thường trực BTS tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 1982 – 1985.

Với đức độ và uy tín của Hoà thượng, Ngài được suy cử giữ nhiều chức vụ và tham gia nhiều hoạt động quan trọng trong Giáo hội và ngoài xã hội. Năm 1986, Hoà thượng được cử làm Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai khoá II, đắc cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá III & IV.

Do Hoà thượng có nhiệt tâm, tận tuỵ phục vụ công tác phật sự đúng theo phương châm hành động của Trung ương Giáo hội là “Đạo pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội”, nên được tăng ni phật tử tỉnh Đồng Nai tín nhiệm bầu Hoà thượng giữ chức vụ Trưởng BTS Tỉnh hội kiêm Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội từ khóa II đến khoá V, tại các kỳ Đại hội Phật giáo tỉnh.

Hoà thượng cũng được suy cử là Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được bầu vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khoá II đến khóa V, với chức vị Ủy viên Hội đồng Trị sự.

Qua các chức vụ trên,với tác phong đạo hạnh khiêm tốn Hòa thượng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trước Giáo hội và tăng ni phật tử trước Đạo pháp và dân tộc .

Tuy bận rộn nhiều Phật sự, nhưng trong các kỳ lễ lượt như Phật đản, Vu lan, Phật Thành đạo….Hoà thượng luôn có mặt để chủ trì các cuộc lễ lớn hàng năm của Tỉnh hội. Ngoài ra Hoà thượng còn được cung thỉnh giữ chức vị Thiền chủ của 15 khoá An cư Kiết hạ do Tỉnh hội tổ chức. Đồng thời là chứng minh trường TCPH tỉnh Đồng Nai khoá III, IV & V. Hòa thượng dảm nhiệm chứng minh BTS Tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai khóa VI.

Suốt quá trình 50 năm phục vụ cho Phật giáo Lục hòa Tăng, Lục hòa Phật tử và Phật giáo Cổ truyền, 26 năm phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoà thượng là một bậc lãnh đạo đầy lòng từ bi quãng đại được tăng ni phật tử trong tỉnh gần xa mến mộ quý kính.

Hoà thượng là long tượng của Phật giáo Cổ truyền và của Phật giáo tỉnh Đồng Nai, cuộc đời và sự nghiệp đạo pháp của Hoà thượng là một tấm gương sáng, là ngọn đuốc soi đường cho hàng Giáo phẩm tăng ni phật tử trên bước đường tu học hành đạo, phục vụ chúng sanh hôm nay và mai sau.

Để tuyên dương những công lao to lớn mà Hoà thượng đã cống hiến cho đạo và đời, Hoà thượng được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Huy chương Vì Sự nghiệp Đoàn kết toàn dân, tỉnh ủy Đồng Nai tặng Huy hiệu 300 năm Biên Hoà, Đồng Nai, Phật giáo Cổ truyền tưởng niệm công đức Hoà thượng, Trung ương GHPGVN tặng bằng Tuyên dương công đức tại Đại hội Phật giáo Toàn Quốc lần thứ V&VI tại Thủ Đô Hà Nội, Hòa thượng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai tôn vinh “Người tốt việc tốt” ngày 19/05/2003. Ngoài ra, còn nhiều Bằng khen, Giấy khen của Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Tp.Biên Hoà, các Hội đoàn trao tặng.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

HomeAZ 01/06/2020, 23:05

Phòng thờ trong truyền thống gia đình người Việt là nơi dùng để thờ cúng những người quá cố hoặc thờ Phật. Việc lựa chọn màu sơn cho phòng thờ Phật rất quan trọng vì đây là nơi trang nghiêm và rất linh thiêng. Hãy tham khảo ngay những màu sơn đẹp và hợp phong thủy cho phòng thờ Phật ngay dưới đây nhé!

Bản khắc kinh Phật thời cổ đại tại vùng ĐBSCL

Trong nước 17:20 01/06/2020

Một điều có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà nghiên cứu Phật sử là, trên bản đồ được khắc dày đặc minh văn bằng hai loại cổ tự kết hợp đan xen: Pali và Sanskrit, loại hình chữ viết Brahmi gốc Ấn Độ.

Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên theo quan điểm của Phật giáo

Trong nước 14:28 01/06/2020

Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau.

Phương pháp trợ niệm lúc lâm chung

Trong nước 12:41 01/06/2020

Người trợ niệm hướng về trước Phật, thay mặt người chết hồi hướng công đức niệm Phật, cầu nguyện người chết được vãng sinh Tịnh độ.

Cách thức niệm Phật

Trong nước 12:33 01/06/2020

Niệm Phật từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối, cả ngày niệm không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng, bán già, hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: Con tin lời của Đức Phật A Di Đà đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ Tát, đến tiếp dẫn chúng con về Cực lạc.

Từ điển Phật học