Phật Giáo

Đồng Tháp: HT.Thích Giác Liêm thuyết giảng đạo tràng An cư Kiết hạ

Thứ năm, 21/06/2017 | 09:18

Ngày 26/05/Đinh Dậu (20/06/2017), tăng, ni hành giả tập trung tại đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Phước Hưng (Tp.Sa Đéc) thính pháp do HT.Thích Giác Liêm, Phó Chánh Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN chia sẻ những kinh nghiệm hành trang trong mùa An cư.


Hành giả An cư tại đạo tràng chùa Phước Hưng (chư tăng) và chùa Giác Tôn (chư ni) hiện diện 176 vị hành giả lắng lòng tham cầu Phật pháp, Hòa thượng thay mặt T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng và tán thán Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, đã khai giảng 06 điểm An cư với số lượng gần 1.000 hành giả.

Với kinh nghiệm An cư thời xưa, tổng hợp các pháp do đức Phật khi còn tại thế giảng dạy cho hàng đệ tử, chia sẽ những pháp môn cho hành giả thúc liễm thân tâm trao dồi hạnh lành để trở thành những người con ưu tú của đức Phật. Hòa thượng pháp sư đã sách tấn đến hành giả thông qua Giới – Định – Tuệ, phải tu tập theo pháp duyên khởi thấu hiểu các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt.

Hòa thượng cũng khuyên hành giả An cư cần nên thường xuyên mỗi năm cần nên nhập hạ hoặc tham học theo các lớp Trung cấp Phật học tại tỉnh nhà, theo nội quy Ban Tăng sự đã thông bạch thông tư của T.Ư Giáo hội hướng dẫn Phật Đản, khóa An cư Kiết hạ.v.v… cần nên nghiên cứu để bước lên hàng giáo phẩm (tấn phong) thông qua mỗi năm nhập hạ.

Thượng tọa Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thay lời Ban tổ chức các đạo tràng An cư Kiết hạ trong tỉnh, hoan hỷ đón tiếp Hòa thượng Thích Giác Liêm vì thương tưởng đến Phật giáo Đồng Tháp hằng năm đều về hướng dẫn kinh nghiệm tu tập trong mùa An cư, chia sẻ những điều pháp cho hành giả An cư làm hành trang trong đoạn đường hoằng dương chính pháp.

Huệ Nghiêm
Huệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z