Đồng Tháp: Khánh thành Tịnh thất Hồng Phúc

Thứ năm, 10/09/2018 | 09:28

Ngày 07/09/2018, tại tịnh thất Hồng Phúc (Tp.Cao Lãnh) tổ chức lễ khánh thành sau thời gian trùng tu...

Tham dự có HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, Tp.Cao Lãnh; Chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, cùng các quan khách đại diện chính quyền thành phố và phật tử quang lâm tham dự.
 
Trước khi vào buổi lễ, Chư tôn đức đã quang lâm cắt băng khánh thành và niệm hương cúng dường Tam bảo, cầu nguyện cho Phật pháp được hưng thịnh, chúng sinh an lạc. 
 
Buổi lễ được diễn ra với lời phát biểu khai mạc Sư cô TN Diệu Nghiêm cho biết, tịnh thất Hồng Phúc được thành lập vào năm 1977 do cố HT.Thích Thiện Quả khai sơn với sự phát tâm hỷ cúng đất của Phật tử Phan Thế Sương.

Sư cô TN Như Ân đại diện Chư ni tịnh thất báo cáo việc xây dựng được khởi công vào ngày 11/11/2016 đến nay các công trình đã hoàn thành đưa vào sinh hoạt phật sự với các hạng mục Chính điện, nhà tổ, nhà bếp, cổng Tam quan…với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng.
 
Đại diện phật tử đã dâng lời tác bạch tri ân lên Chư tôn đức tăng, ni cũng như cảm ơn thiện tín và phật tử xa gần đã nhiệt tâm đóng góp trùng tu; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền…để hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi chùa. 

Sư cô TN Diệu Nghiêm trụ trì Tịnh thất Hồng Phúc thay mặt Ni chúng và phật tử đối trước Chư tôn đức khánh tuế chúc thọ Chư tôn đức tăng thêm tuổi Hạ lạp và nhân mùa lễ Vu lan Báo hiếu dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y.

HT.Thích Thiện Năng ban lời đạo từ tán thán việc trùng tu ngôi Tịnh thất của Sư cô trụ trì và các phật tử xa gần. Cơ sở Phật giáo đã đầy đủ điều kiện đưa vào hoạt động phật sự tạo điều kiện tu học trong vai trò hoằng pháp và giáo dục nhiều thế hệ Ni chúng và phật tử thấm nhuần giáo lý nhà Phật…

Thích Huệ Nghiêm
Thích Huệ Nghiêm
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ