Phật Giáo

Đức Vô úy

Thứ năm, 02/02/2015 | 16:45

Không sợ sệt sống tự do thông thoáng/Chia sẻ nhau với tất cả tình thương/Thông hiểu rồi sống vô ngã khiêm nhường/Đức vô úy giúp cuộc đời cao đẹp

Tâm vô úy khi bảo toàn giới luật 
Sống chánh chân biết đủ ít nhu cầu
Không lệ thuộc bất cứ ở đâu lâu
Lòng thanh thản an nhiên cùng nhân thế

Có chánh kiến tự tin thông toàn lễ 
Dứt não phiền chướng nạn cũng vượt qua
Các môn tu trạch pháp giải an hòa
Bát chánh đạo hành trì không lo sợ 
 
Sống không thật đối đãi nhau rất dở
Triệt hại nhau sợ lộ tẩy sự thật 
Tâm ta tốt cảm chiêu nỗi an khinh 
Mê ngũ dục mới phập phồng sợ hãi

Không sợ sệt lòng ung dung tự tại
Giang rộng tay nhiếp hóa mọi chúng sanh
Trợ lực nhau sống bình thản an lành
Không khuất phục trước bạo quyền ác đảng

Không sợ sệt sống tự do thông thoáng
Chia sẻ nhau với tất cả tình thương
Thông hiểu rồi sống vô ngã khiêm nhường
Đức vô úy giúp cuộc đời cao đẹp

An Lạc thất, Quý Đông, Giáp Ngọ
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z