Phật Giáo

Hàn Quốc: Sự kiện văn hóa Phật giáo bất tử

Thứ năm, 01/05/2013 | 12:38

Phật giáo và nhân dân Hàn Quốc vô cùng vinh dự và tự hào quá khứ lịch sử nghìn năm văn hiến, những bậc Minh quân, Thánh triết biết tận dụng Phật pháp trong việc xây dựng ý thức độc lập tự chủ, quốc sách an dân.

Vào cuối Xuân năm Quý Tỵ, Phật giáo Hàn Quốc tổ chức sự kiện Văn hóa Phật giáo bất tử tại Tổ đình Hải Ấn Cổ Tự (Haeinsa), Già Da sơn (Gayasa) tỉnh Nam Gyeongsang, là một đại Già lam mang biểu tượng Pháp Bảo của Phật giáo Hàn quốc, bởi nơi đây lưu trữ Tam Tạng Kinh mộc bản "BÁT VẠN ĐẠI TẠNG KINH" và được Unesco công nhận Di sản văn hóa thế giới và rất nhiều di sản Quốc bảo Korea. 

Bát Vạn Đại Tạng Kinh mộc bản. Sở hữu trí tuệ của nhân loại thế giới, được bảo trì hơn nghìn năm tại nơi đây.

Phật giáo và nhân dân Hàn Quốc vô cùng vinh dự và tự hào quá khứ lịch sử nghìn năm văn hiến, những bậc Minh quân, Thánh triết biết tận dụng Phật pháp trong việc xây dựng ý thức độc lập tự chủ, quốc sách an dân.

Khắc mộc bản Tam Tạng Kinh Phật để tập hợp lòng dân, dùng Đại Bi, Đại Trí, Đại Hùng, Đại Lực, đuổi giặc Mông Cổ, giành độc lập cho dân tộc. Nguyện cầu Chánh pháp Phật mãi lưu truyền nhân gian, sớm thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, nhân dân hai miền sống trong hòa bình độc lập tự do.

Hình ảnh trang nghiêm đại lễ, hàng nghìn Chư tôn đức Tăng già, hàng vạn phật tử tham gia, biểu diễn văn nghệ truyền thống, ca múa dân tộc nhân gian, đội Tam Tạng kinh mộc bản đi diễu hành...Trân trọng kính giới thiệu đến quý độc giả cùng chia sẻ với Phật giáo Hàn Quốc, nước bạn đang căng thẳng:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thích Vân Phong tổng hợp
(Theo báo PG Hàn Quốc)

Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z