Phật Giáo

Hoa Kỳ: Cáo phó Đại đức Thích Nhuận Châu viên tịch

Thứ năm, 12/03/2016 | 22:16

Năm 2003 - 2005: Học thạc sĩ Phật giáo tại trường Đại học New Dehli Ấn Độ (MA); năm 2005 sang Hoa Kỳ sau đó trụ trì chùa Liên Trì, thành phố Springhill, Tampa, tiểu bang Florida. Do tai nạn, Đại đức đã viên tịch ngày 9/3/2016 tại Hoa Kỳ.

Chúng con vô cùng kính tiết báo tin ĐĐ.Thích Nhuận Châu ở Tampa, Florida vừa mới bị tai nạn và đã đi thẳng về cảnh Phật chiều thứ Tư ngày 9/3/2016.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
 
Tiểu sử tóm tắt của cố Đại đức Thích Nhuận Châu; Pháp tự Thích Đạo Hoằng; thế danh Lê Quý Trúc Bảo; sinh năm 1975; quê quán Bà Rịa – Vũng Tàu

Xuất gia năm 1991 tại Tổ đình Viên Ngộ (xã Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa); năm 1993: Thọ Sa di tại Giới đàn Thiện Hòa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; năm 1996: Thọ Tỳ kheo tại Giới đàn Thiện Hòa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 1993-1997: Học TCPH tại Đại tùng Lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; năm 1997-2001: Tăng sinh khóa IV Học viện PGVN thành phố HCM.

Năm 2003-2005: Học thạc sĩ Phật giáo tại trường Đại học New Dehli Ấn Độ (MA); năm 2005 sang Hoa Kỳ sau đó trụ trì chùa Liên Trì, thành phố Springhill, Tampa, tiểu bang Florida.

Do tai nạn, Đại đức đã viên tịch ngày 9/3/2016 tại Hoa Kỳ.

Pháp lữ chùa Đức Hòa, Tổ đình Viên Ngộ kính báo.

PGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z