Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Danh sách thành viên HĐCM GHPGVN Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Danh sách thành viên HĐCM GHPGVN Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Pháp Chủ : Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Quảng; Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Giác Nhường; Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Thanh Dũng   
Danh sách thành viên HĐCM GHPGVN Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Danh sách thành viên HĐCM GHPGVN Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Hội đồng chứng minh 11/12/2017, 11:15

Pháp Chủ : Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Quảng; Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Giác Nhường; Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Thanh Dũng   

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

Hội đồng chứng minh 02/12/2012, 13:24

Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký:       Hòa thượng Thích Thanh Sam. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì I (1981 - 1987)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:18

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng  Thích Minh Nguyệt. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:18

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:12

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 14:04

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 13:54

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)

Hội đồng chứng minh 01/02/2012, 13:47

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

Xem thêm