Khánh Hòa: Chùa Bửu Long, chùa Nghĩa Sơn tổ chức Pháp hội Địa Tạng

Thứ năm, 11/09/2018 | 09:42

Trong hai ngày 29, 30/07/Mậu Tuất (08, 09/9/2018) nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại chùa Bửu Long (thôn Lễ Thạnh, xã Diên Toàn, huyện  Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm trú trì nhà chùa cùng tăng chúng thành kính trang nghiêm tổ chức Đại lễ Trai đàn Chẩn tế, Pháp hội Địa Tạng, bạt độ tiên linh, cúng dường Trai tăng  cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng Chư tôn đức tăng, ni huyện Diên Khánh, đông đảo phật tử tham dự.
 
Đại lễ Trai đàn chẩn tế - Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân, bạt độ âm linh, cầu nguyện quốc thái dân an thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. HT.Thích Thiện Thông- chứng minh niệm hương, bạch Phật, thượng phướn. HT.Thích Như Minh, chủ sám Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh Tổ sư, thỉnh tiên linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. HT.Thích Ngộ Tánh chứng trai.

Nhân dịp này ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm trú trì chùa Bửu Long ra mắt Gia trì Hiển mật Đăng đàn chẩn tế, phổ thí âm linh, cầu siêu cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, âm hồn, cô hồn, cầu âm siêu dương thái.

Nhật Nghiêm - Trí Bửu

Chùa Nghĩa Sơn tổ chức Pháp hội Địa Tạng

Ngày 30/07/Mậu Tuất (09/09/2018) nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại chùa Nghĩa Sơn  (xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang), TT.Thích Thiện  Phước, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì thành kính trang nghiêm tổ chức  Pháp hội Địa Tạng, đăng đàn chẩn tế bạt độ âm linh. Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân, Bạt độ âm linh, cầu nguyện quốc thái dân an thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Hòa thượng chứng minh niệm hương, bạch Phật, Thượng phướn.
 
HT.Thích Trí Tấn, chủ sám Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh Tổ sư, thỉnh tiên linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. 

TT.Thích Thiện Huệ, Gia trì hiển mật, Ban kinh sư Chư tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, âm hồn, cô hồn, cầu âm siêu dương thái.

Dip này, chùa Nghĩa Sơn đã trao 100 phần quà, mỗi phần  gồm 05 kg gạo và thực phẩm cho đồng bào nghèo tại địa phương.
 
19 giờ Lễ Hoa đăng, thí thực trên sông, hàng nghìn Hoa đăng được thả theo dòng sông Cái Nha Trang chảy ra biển cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu âm siêu, dương thái.

Trí Bửu
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ