Phật Giáo

Khánh Hòa: Chùa Sắc tứ Minh Thiện tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 73

Thứ năm, 17/04/2016 | 09:52

Sáng 09/03/Bính Thân (15/04/2016) tại chùa Sắc Tứ Minh Thiện, Khánh Hòa đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một ngày an lạc lần thứ 73, có khoảng 200 phật tử tham dự tu học.

TT.Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện hướng dẫn đạo tràng cúng quá đường
Chủ trì khóa tu Thượng tọa Thích Thiện Thông, Đại đức Thích Đức Hậu trú xứ Tu viện Kim Cang, Tp.Hồ Chí Minh giảng sư, chủ giảng đề tài "Bồ Tát trong nhân gian ". Qua pháp thoại giảng sư đã giup cho đạo tràng nhận thức được từ lâu chúng ta mong tìm Phật, Bồ tát để đảnh lễ, tìm bậc chân tu thạc đức để học hỏi, điều này rất tốt , song nếu ta dễ dàng thờ ơ và coi thường những người mà ta cho là “người tầm thường”. Như vậy chúng ta đã đánh mất nhiều cơ hội để lắng nghe, học hỏi nhiều đạo lý từ các tầng lớp khác nhau bên cạnh chúng ta.. Và biết đâu  “Nhà rách có ông Phật vàng” .
ĐĐ.Thích Đức Hậu giảng sư chia sẻ pháp thoại "Bồ tát trong nhân gian".
Chúng ta cần phải “thân cận thiên hữu”, để làm quen, để vun bồi điều lành, trưởng dưỡng đạo tâm, nhưng nếu không khéo ta lại rơi vào thiên chấp tiêu cực. Tìm “Bồ tát” trong nhân gian” bằng cách thiên chấp, bằng tri kiến nông cạn thì như tìm kim đáy biển. Hãy nhớ rằng ‘nhân vô thập toàn” và hãy thực hiện lời dạy “Thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành tuy bất thaa y thời thời hữu nhuân”.

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z