Phật Giáo

Kính mừng ngày đức Phật thành đạo

Thứ năm, 23/01/2018 | 23:59

Phật là ánh sáng mặt trời/Chiếu soi tăm tối cuộc đời chúng sinh/Dạy ta điều thiện việc lành/Thoát vòng sinh tử tái sinh nhiệm mầu.


Sĩ Đạt Ta Phật đã thành
Chúng con lăn lóc chúng sanh mãi hoài.

Sáu đường con mãi nổi trôi
Đạo thành Phật dạy ba thời chưa quên.

Mãi rong chơi chưa đáp đền
Quay lưng thành đạo chông chênh kiếp người.

Phật là ánh sáng mặt trời
Chiếu soi tăm tối cuộc đời chúng sinh

Dạy ta điều thiện việc lành
Thoát vòng sinh tử tái sinh nhiệm mầu

Tu Phật phải biết từ đâu 
Từ ân Tam bảo hồi đầu nhớ ơn.
-
Tháng 12/2017

Thích Giác Tâm
Thích Giác Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z