Lạm bàn chuyện xàm ngôn: Món ăn "Phật Nhảy Tường"

Thứ năm, 15/09/2018 | 18:33

Thời gian gần đây cộng đồng Phật giáo bức xúc trước sự việc một vài nhà hàng trong nước đã quảng cáo món ăn "Phật nhảy tường" trên phương tiện thông tin đại chúng, bài thơ được họa vần là nói đến sự việc không vui, không tôn trọng tín đồ đạo Phật trong nước của các nhà hàng đặt món ăn "Phật nhảy tường".

 
 
Rất mong các nhà hàng đặt tên món ăn "Phật nhảy tường", nên tôn trọng tín đồ Phật giáo Việt Nam mà thay đổi tên món ăn không có chữ Phật trong đó, mong lắm thay!

Phật là giác ngộ hiểu thương
Sao có chuyện "Phật nhảy tường" mua vui
Nhà hàng báng bổ Phật rồi
Chỉ vì lợi nhuận.... chuyện cười Việt Nam
Bán buôn ai lại không tham
Va chạm tín ngưỡng việc làm người chê
Nhà hàng ơi hãy làm huề
Đừng nên như thế.....trăm bề khó khăn
Văn hóa trong chuyện uống ăn
Tôn trọng đạo Phật nên chăng nhà hàng ?

Nguyên Thư

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


Nguyên Thư
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ