Phật Giáo

Lâm Đồng: Lễ Tổ - Nét đẹp truyền thống của Ni viện Tuệ Quang và chùa Hương Quang ĐL

Thứ năm, 12/08/2014 | 20:47

Trong thời buổi @, trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường, người ta sẵn sàng “đả cựu nghinh tân”, thì với chúng tôi ( những người làm công tác truyền thông của Phật giáo) đây chính là một trong những hình ảnh thật đáng trân trọng và cao quí biết bao vì nó đã góp phần duy trì, phát huy, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống “Tôn Sư” của Phật giáo

Lễ Phật, lễ Tổ,  có lẽ đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của chư tôn đức Ni thuộc ni viện Tuệ Quang ( phường 6) và chùa Hương Quang (phường 4) Tp.Đà Lạt. 

Chư Ni lễ Tổ sáng ngày 16/7

Chính vì vậy, mà hằng năm, cứ đến thời điểm trước và ngay sau mùa an cư, ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, UV Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN – phó trưởng Ban đặc trách ni giới tỉnh Lâm Đồng – viện chủ, ni viện Tuệ Quang và NS.Thích Nữ Như Hảo, phó ban từ thiện PG tỉnh Lâm Đồng – trụ trì chùa Hương Quang (Tp.Đà Lạt) đã hướng dẫn ni chúng bổn tự đến Tổ đình Linh Quang (Tp.Đà Lạt  – ngôi chùa đầu tiên của phật giáo tỉnh Lâm Đồng) để lễ Phật, lễ Tổ. 

Nét đẹp văn hóa " Tôn sư" cần được giữ gìn - phát huy

Trước đó, chúng tôi cũng đã có hữu duyên ghi lại hình ảnh của chư tôn đức chùa: Linh Sơn, Linh Phước, Linh Thứu, ni bộ Lâm Đồng … trở về chốn tổ, tham Phật, yết Tổ chuẩn bị cho một mùa kiết giới an cư, tiến tu đạo nghiệp. 

Thời @ những hình ảnh này ... ngày một hiếm hoi
Trong thời buổi @, trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường, người ta sẵn sàng “đả cựu nghinh tân” , thì với chúng tôi ( những người làm công tác truyền thông của Phật giáo) đây chính là một trong những hình ảnh  thật đáng trân trọng và cao quí biết bao vì nó đã góp phần duy trì,  phát huy, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống “Tôn Sư” của Phật giáo 
TT. Thích Tâm Vị hướng dẫn tăng chúng chùa Linh Phước - Linh Thứu lễ Tổ
HT.Thích Chánh Kế viện chủ chùa Kỳ Viên Lễ Tổ
HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, TT.Thích Viên Như Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống trước khi làm lễ xã giới sau ba tháng an cư

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z