Phật Giáo

Lễ Khai mạc Bảo tháp Hồng Ân nhân Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư phái Khất sĩ Minh Đăng Quang vắng bóng

Thứ tư, 06/03/2019 | 09:53

Nhân Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng (01/02 AL 1954 - 01/02 AL 2019), chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ long trọng khai mạc BẢO THÁP HỒNG ÂN trưng bày tư liệu lịch sử của Hệ Phái Khất Sĩ tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, 505 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2.

>CÁC BẬC THIỀN SƯ

Đại lễ khai mạc Bảo tháp Hồng Ân nhân Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng (01/02 AL 1954 - 01/02 AL 2019)

Bảo tháp Hồng Ân cao 13 tầng gồm:

Tầng 13: Cuộc đời đức Phật Thích Ca 

Tầng 12: Cuộc đời và đạo nghiệp đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Tầng 11: Triển lãm ảnh Giáo đoàn I

Tầng 10: Triển lãm ảnh Giáo đoàn II

Tầng 09: Triển lãm ảnh Giáo đoàn III

Tầng 08: Triển lãm ảnh Giáo đoàn IV

Tầng 07: Triển lãm ảnh Giáo đoàn IV

Tầng 06: Triển lãm ảnh Giáo đoàn V

Tầng 05: Triển lãm ảnh Giáo đoàn VI

Tầng 04: Triển lãm ảnh Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tầng 03: Triển lãm ảnh Ni giới Giáo đoàn IV

Tầng 02: Triển lãm ảnh Ni giới Giáo đoàn I, III, VI

Tầng 01: Triển lãm ảnh Pháp Viện Minh Đăng Quang

Bảo tháp Hồng Ân là tấm lòng của chư đệ tử Hệ phái Khất sĩ thành kính dâng lên tưởng niệm ân đức, sâu dầy của chư Phật, Tổ, Thầy. 

Nguyên Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z