Phật Giáo

Lịch Đại lễ dâng Y Kathina PG Nam tông PL.2558

Thứ năm, 15/10/2014 | 15:02

Kathina - một từ Pàli vốn có nghĩa là khung dệt vải hoặc khung căng những tấm y vàng được may xong để cúng dường đến chư tăng sau ba tháng nhập Hạ tu dưỡng tinh thần, phục vụ chúng sinh. 

Nghĩa phái sinh khác của thuật ngữ Kathina là sự kết cấu vững chắc, dụng ý rằng lễ Kathina mang lại quả báo lợi ích bền vững, lâu dài cho người cúng dường và người thọ lãnh.

Dâng y Kathina từ lâu trở thành hội lễ gieo trồng phước thiện trong truyền thống Phật giáo Nam tông, quý vị có thể theo dõi lịch Đại lễ dâng Y Kathina PG Nam tông PL.2558 - DL.2014:
 

PV
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z