Phật Giáo

Mời viết tham luận: "Giao hóa của văn hóa và tôn giáo ở Đông Nam Á"

Thứ năm, 07/04/2017 | 14:43

Trân trọng kính mời Chư tôn đức tăng, ni và các nhà nghiên cứu viết bài tham luận với các diễn đàn trong Hội thảo này gồm có các nhóm chủ đề

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hiệp hội Nam và Đông Nam Á nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo (South and Southeast Asian Association for the Study of Culture and Religions), tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và tôn giáo ở Đông Nam Á” (The ASEAN Region and South Asia: A Melting Pot of Culture and Religion in Southeast Asia), 

Địa điểm tổ chức: Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Tp.HCM).

Thời gian: 09-12/07/2017 (16-19/06/Đinh Dậu).

Trân trọng kính mời Chư tôn đức tăng, ni và các nhà nghiên cứu viết bài tham luận với các diễn đàn trong Hội thảo này gồm có các nhóm chủ đề như sau:

1. Giải thích Tôn giáo Nam Á và Đông Nam Á (Explaining Tôn giáo of South and Southeast Asia)

2. Triết học, sự thuyên thích và các trường phái tư tưởng (Philosophy, Interpretatations, and Schools of Thought)

3. Văn hóa và di sản văn hóa ASEAN: Giữ gìn quá khứ cho tương lai (ASEAN Culture and Heritage: Preserving the Past for Future)

4. Các thực tập truyền thống về y dược, thiên nhiên và môi trường (Traditional Practices in Medicines, Nature and Environment)

5. Tâm, thiền và sức khỏe tại Nam Á và Đông Nam Á (Mind, Meditation and Wellbeingness in South and Southeast Asia)

6. Tiếp biến văn hóa về toàn cầu hóa tại Nam Á và Đông Nam Á (Acculturation of Globalisation in South and Southeast Asia)

Theo kế hoạch của BTC, ngày 15/04/2017, các tác giả nộp đề cương (250 chữ); ngày 17/04/2017, BTC thông báo chấp nhận nội dung tham luận; ngày 01/06/2017, các tác giả nộp toàn bài tham luận; ngày 25/06/2017, gửi thư mời tham dự;

Các tham luận có thể viết tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, dài không quá 7.000 chữ. Tài liệu trích dẫn đặt ở cuối trang. Dùng chế độ “Footnotes” tự động. Bài hoàn chỉnh vui lòng gửi về TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng, kiêm Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, tại điện thư: vnbuddhistinstitute@gmail.com

BTC
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z