Phật Giáo

Nghệ An: Hướng dẫn tổ chức tác pháp hậu an cư năm 2016

Thứ năm, 19/04/2016 | 23:18

Để trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ Tùng Lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tác pháp hậu An cư, bắt đầu từ ngày 20/04/Bính Thân đến ngày 20/07/Bính Thân. Địa điểm: Chư tôn đức tăng an cư tại chùa Diệc, chư tôn đức ni nương vào đại tăng và an cư tại chùa Cần Linh (Tp.Vinh)

Thành phần an cư: Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni, Sa di, Sa di Ni, Hình đồng hiện đang hành đạo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng ni ngoại tỉnh (kể cả Qúy vị đang trong thời gian hoàn tất hồ sơ thuyên chuyển sinh hoạt hoặc bổ nhiệm trụ trì về Nghệ An) thì phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh nơi đang tu học đồng ý, giới thiệu cho An cư Kiết hạ tại Nghệ An.
 
Theo Ban tổ chức, nội dung An cư thực hiện theo Thông bạch số 060/2016/TB.HĐTS ngày 7-3-2016 về việc hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL.2560 - DL.2016. Riêng đối với giới phẩm Hình đồng và Sa di bắt buộc an cư nội thiền, để huân tập nề nếp quy củ Thiền gia.

Sau khi tác pháp an cư, Văn phòng BTS tổng hợp danh sách và báo cáo theo quy định. Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Phân ban Ni giới điều phối việc tu học trong mùa An cư.

Đối với các trường hợp chưa đầy đủ giấy tờ, hoặc có nghi vấn cương quyết không cho tác pháp An cư. Ban Hoằng Pháp sắp xếp lịch giảng trong mùa An cư tại 02 Trường hạ. Ban Hướng dẫn Phật tử điều phối khóa tu dành cho giới trẻ trong mùa An cư tại chùa Đại Tuệ, chùa Chí Linh, chùa Cổ Am.
                                                                                     
Hữu Tình 

Hữu Tình
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z