Người da màu và đối thoại Phật giáo ở Mỹ

Thứ năm, 30/10/2018 | 02:59

Vào ngày 21/10/2018, tại Hội Chủng viện Thần học Hoa Kỳ (Union Theological Seminary - Union) tại thành phố New York đã diễn ra Cuộc đối thoại "Black & Buddhist in America", sự kiện công cộng chưa từng có này đã tập hợp 15 vị giáo thọ Phật giáo hàng đầu gốc châu Phi từ khắp nơi trên đất nước để chia sẻ về Phật pháp, tình hình thế giới và vị trí của phật tử người da màu tại Hoa Kỳ ngày nay.

 
Ảnh: Từ trái qua phải: Ralph Steele, Gretchen Rohr, Lama Rod Owens, Gina Sharpe, Ruth King, Jozen Tamori Gibson và Chimyo Atkinson.

Những người tham dự cuộc đối thoại này gồm đại diện các hệ phái Phật giáo khác nhau như nữ cư sĩ Kyodo Angel Kyodo Williams, là nhà văn người Mỹ, giáo thọ cư sĩ dạy tu tập thiền, tác giả, doanh nhân, giám đốc tinh thần của cộng đồng NewDharma dựa trên thiền định, người sáng lập Center for Transformative Change ở Berkele, California; Lama cư sĩ Rod Owens, tác giả, nhà hoạt động, được thụ phong Lama cư sĩ (giáo thọ cư sĩ Phật học) thuộc trường phái Kagyu, Phật giáo Tây Tạng, giáo thọ cư sĩ sáng lập ứng dụng thiền Awaken, hướng dẫn tu tập thiền định và suy niệm tập trung vào thay đổi xã hội; Cư sĩ Pamela Ayo Yetunde, Tiến sĩ Nghiên cứu về đối tượng về tâm lý học, tâm lý Phật giáo, Thần học phụ nữ, các giai đoạn chuyển tiếp tâm linh - Phật giáo, Luật sư, Trợ lý Giáo sư Chăm sóc Mục vụ, Tâm linh và Tư vấn tại Chủng viện Thần học Hoa Kỳ; nữ cư sĩ Gina Sharpe, đồng sáng lập Trung tâm thiền định New York Insight và là giáo thọ cư sĩ hướng dẫn tu tập thiền định; Nữ cư sĩ Ruth King, Giáo thọ cư sĩ Phật giáo quốc tế trong truyền thống thiền định Insight, tác giả trí tuệ cảm xúc và huấn luyện viên cuộc sống, người sáng lập Cộng đồng Thành viên Thiền Chánh niệm tại Charlotte, NC;

Ni trưởng Myokei Caine-Barrett, Giám đốc Trung tâm Phật giáo Nhật Liên tông (Nichiren Shu Buddhist Order) tại Bắc Mỹ; Cư sĩ Ralph Steele, người sáng lập Viện Chuyển tiếp Cuộc sống (founder of Life Transition Institute) ở Santa Fe, New Mexico, giáo thọ cư sĩ thiền Phật giáo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học southwestern college, Santa Fe, New Mexico; Nữ cư sĩ Gretchen Rohr, một trong 120 nhà lãnh đạo trên toàn quốc Hoa Kỳ, Lãnh đạo Cộng đồng Phật giáo Spirit Rock, Giáo sư giảng dạy tại Trung tâm Đại học Luật Georgetonwn, tổ chức trao đổi giáo dục cho các sinh viên phục hồi công lý địa phương và giúp tạo điều kiện cho Cộng đồng Thiền định Insight (POC), thủ đô Washington và phục vụ trong Tư vấn Công bằng xã hội (IMCW); Cư sĩ Jozen Tamori Gibson, thiền sinh xuất sắc của Trung tâm Zen Brooklyn (BZC) ở New York, đồng điều hành và thành viên trong số những người thuộc tăng thân sắc tộc BZC; Ni sư Chimyo Atkinson, trụ trì thiền viện Great Tree Zen Women ở Alexander, Bắc Carolina thuộc thiền pháp Tào Động (Soto Zen tradition);

Tiến sĩ Kamilah Majied, bác sĩ sức khỏe tâm thần, chuyên gia tư vấn quốc tế về áp bức và sức khỏe tâm thần, giáo sư về công tác xã hội tại Đại học Howard, nhà nghiên cứu tại Hội thiền định Insight và Soka Gakkai International tại Hoa Kỳ, người hỗ trợ cho các cuộc đối thoại liên tục về Phật giáo và công lý xã hội của Liên minh Phật giáo Bắc Mỹ; Nữ Cư sĩ Konda Mason, nhà hoạt động xã hội và công bằng xã hội, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Impact Hub Oakland, một không gian hợp tác làm việc tuyệt vời, hỗ trợ các doanh nhân và người thay đổi xã hội; Nữ Tiến sĩ Pannavati, một cựu nữ tu Thiên Chúa giáo, người Mỹ gốc Phi, nữ tu Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) và Phật giáo Thiền tông Đại thừa, một người ủng hộ lâu dài các quyền của phụ nữ, viện trợ nhân đạo và bình đẳng xã hội và Dawa Tarchin Phillips, Thiền sư cư sĩ, tác giả, doanh nhân xã hội, nhà nghiên cứu về khoa Tâm lý học tại Đại học Santa Barbara California, người sáng lập và thành viên Hội đồng Quản trị của Institute of Compassionate Awareness-TICA), một sáng kiến phúc lợi công cộng.

Cuộc đối thoại sau khi kết luận của The Gathering là một cuộc họp lịch sử của 30 vị giáo thọ Phật giáo gốc Phi vào ngày 19/10/2018. Các vị giáo thọ Phật giáo trả lời các câu hỏi của khán thính giả về chủ đề các phật tử da màu lần đầu tham gia với tư cách nhà hoạt động về các vấn đề công bằng xã hội và những thách thức mà họ phải đối mặt với nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau.

Chương trình Gathering được tổ chức bởi Lion's Roar, Đạo bụt đi vào cuộc đời (Engaged Buddhism) của Thiền sư Nhất Hạnh, Chủng viện Thần học Hoa Kỳ (Union Theological Seminary-Union), Quỹ Arthur Vining Davi (Arthur Vining Davis Foundations), Quỹ Hemera (Hemera Foundation) và Quỹ Frederick P. Lenz (Frederick P. Lenz Foundation).


Vân Tuyền (Nguồn: Union Theological Seminary)
Vân Tuyền
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ