Phật Giáo

PBNG T.Ư thăm viếng Hạ trường Ni giới GĐ III Hệ phái Khất sĩ

Thứ năm, 25/06/2016 | 09:48

Sáng ngày 18/05/Bính Thân (22/06/2016) Chư tôn đức ni đại diện Phân Ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Tố Liên, Uỷ viên PBNG T.Ư làm trưởng đoàn, tháp tùng đoàn có Ni sư Tịnh Nghiêm, Uỷ viên Thường trực PBNG T.Ư, cùng quý Ni sư PBNG tỉnh Tiền Giang và gần 20 phật tử đã thăm Hạ trường Ni giới GĐ III Hệ phái Khất sĩ.


Được biết đây là đoàn thứ 3 trong 4 đoàn thuộc phân đoàn đi cúng dường Trường hạ trong cả nước. Dù tuổi cao sức yếu nhưng với lòng thương tưởng Hạ trường nơi vùng Tây Nguyên xa xôi Chư tôn đức lãnh đạo Ni giới đã vượt hơn nghìn km từ Tiền Giang ghé Gia Lai thăm các trường hạ trong dó có tịnh xá Ngọc Trung là Hạ trường với gần 80 hành giả là chư ni trực thuộc GĐ III đang khép mình cùng sinh hoạt cộng trú để sách tấn lẫn nhau, tạo thành năng lực hòa hợp và tăng giá trị thanh tịnh.

Ni sư Tịnh Nghiêm thay mặt đoàn có lời tán thán và chúc lành đến hành giả Hạ trường và gửi tâm thư do Ni trưởng PBNG T.Ư gửi đến hành giả An cư trên cả nước. Ni sư Tuyết Liên PBNG tỉnh Tiền Giang có đôi lời chia sẻ cùng Hạ trường: 

Mỗi hành giả hôm nay đầy đủ thắng duyên được có thời gian an trú trong 90 ngày An cư kiết hạ hãy xoay lại xét mình, không phê phán người, người tu sẽ thấy rõ thật tánh của bản thân. Thúc liễm thân tâm thanh tịnh, trau dồi Giới, Định, Tuệ đó là tìm về trí tuệ sáng suốt, tâm sáng suốt, còn gọi là Phật tánh hay Phật tâm.

Sinh hoạt tập thể là cơ hội tốt thực hành nếp sống tri túc, phát triển tâm vị tha khiêm tốn, đối trị tâm vị kỷ ngã mạn. Tứ chúng đồng tu theo Pháp Lục hòa: Thân hòa, tâm hòa, vui vẻ chấp tác, hăng hái hành đường, giúp đỡ nhau công quả từ chuyện lớn nhỏ, việc nặng nhẹ, tất cả đều hiểu biết và kính quí nhau trong tình đạo vị của chốn thiền môn an tịnh. Nhất là Kiến hòa đồng giải, sống chung tập thể, sách tấn nhắc nhở, cùng nhau học hỏi trong sự bình đẳng. Không phân cao thấp, hay dở, khen chê, chỉ trích. Dìu dắt cùng tu, cùng lợi lạc.
 
Con người còn sống là còn động, còn sinh hoạt là còn phiền não. Pháp Lục hòa tạo được hòa khí trong tình đạo vị, xóa tan phiền não ngăn cách. Hơn vậy nữa, pháp này có công dụng nhắc nhở sự bình đẳng trong tăng đoàn, dùng đức phục chúng, người tu trước biết thương yêu lo lắng người tu sau. Kỷ luật tự giác, thời khóa đúng giờ, tinh tấn khắc phục giải đãi, tăng niềm tự tin trong cuộc sống.

Ni trưởng Tố Liên đã tận tay trao gởi một số tịnh tài đến Ni trưởng trụ trì hóa chủ Hạ trường với lời chúc lành cũng như góp thêm năng lượng tiến tu cùng hành giả nơi vùng Tây Nguyên xa xôi.
 
Cuối cùng là hàng phật tử tại gia có nhân duyên tháp tùng đoàn đã dâng cúng tứ vật dụng nhằm trợ duyên cho chư ni đủ điều kiện tiến tu.
 
Buổi thăm viếng đã khép lại sau lời tri ân của Ni trưởng trụ trì tịnh xá Ngọc Trung, gởi đến Chư tôn đức đại diện PBNG T.Ư cùng quý phật tử và lưu luyến ghi lại hình ảnh chuyến viếng thăm nơi vùng sâu vùng xa.

Ngọc Chơn
Ngọc Chơn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z