Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 09/08/2020, 07:38 AM

Pháp cúng dường ngài Địa Tạng

Khuyên bảo người theo Ngài Địa Tạng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng. Pháp cúng dường lớn hơn vật cúng dường trăm ngàn ức lần không thể nào sánh được.

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ

Bộ Kinh đầu tiên Ngài Tuyên Hóa đọc được là Kinh Địa Tạng, bộ Kinh đầu tiên Ngài ấy giảng là Kinh Địa Tạng, bộ Kinh đầu tiên Ngài ấy quỳ hành trì tụng là Kinh Địa Tạng. Đây là 1 vị Bồ Tát Pháp thân Đại Sĩ quay lại cõi Ta Bà này giáo hóa chúng sanh, nhưng mà Ngài cũng đặc biệt theo bộ Kinh này. Khi Ngài Tuyên Hóa qua nước ngoài hoằng duyên, Ngài cũng hay nói về Kinh Địa Tạng.

Ngài Tuyên Hóa nói: “những ai muốn thay đổi cuộc đời số mệnh của mình, những ai muốn được theo tôi qua bên Mỹ học tập ở Vạn Phật Thánh Thành dưới sự dẫn dắt của tôi, mà hiện tại chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng. Học Kinh Địa Tạng, Ngài Đại Tạng sẽ gia hộ, các vị sẽ được đi theo tôi”. Những ai muốn thay đổi cuộc đời của mình, học thuộc Kinh Địa Tạng. Đây là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Khuyên bảo người theo Ngài Địa Tạng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng. Pháp cúng dường lớn hơn vật cúng dường trăm ngàn ức lần không thể nào sánh được.

Khuyên bảo người theo Ngài Địa Tạng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng. Pháp cúng dường lớn hơn vật cúng dường trăm ngàn ức lần không thể nào sánh được.

Nguyện lực của Địa Tạng Vương

Khuyên bảo người theo Ngài Địa Tạng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng. Pháp cúng dường lớn hơn vật cúng dường trăm ngàn ức lần không thể nào sánh được. Học Kinh Địa Tạng 1 phẩm cũng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng, chép Kinh Địa Tạng cũng là Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Phẩm 2, 6, 11, 12, 13 rất quan trọng. Những phẩm này nói về lợi ích của Ngài Địa Tạng.Lợi ích của học thuộc Kinh Địa Tạng, hay 1 phẩm, 1 bài kệ trong Kinh Địa Tạng công đức không nghĩ bàn.

Lúc xuống địa ngục, Diêm Vương truy kết tội 1 người, nếu người đó từng học thuộc Kinh Địa Tạng, hay 1 phẩm, 1 bài kệ trong Kinh Địa Tạng. Ngài Địa Tạng liền đến và nói: “người này đã từng học 1 phẩm, 1 bài kệ trong Kinh Địa Tạng”. Diêm Vương sẽ thả và không trách tội người này. Người này 3 đường ác là không bị đọa.

Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12: người chí tâm quy y Ngài Địa Tạng từ kiếp này trở về sau vĩnh viễn không còn bị đọa vào 3 ác đạo, Ngài Địa Tạng sẽ bảo hộ cho.

Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chồng con vợ con, công việc… sẽ được Ngài gia hộ.

Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chồng con vợ con, công việc… sẽ được Ngài gia hộ.

Hướng dẫn cách tụng và tải Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng phẩm thứ 2, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dặn dò Ngài Địa Tạng: “Chúng sanh chỉ cần làm lợi ích chỉ cần bằng mảy lông sợi tóc, Ngài Địa Tạng sẽ cứu độ”. Huống chi mình quy y với Ngài, chả lẽ bị đọa 3 đường ác? Tất nhiên không có cái đạo lý này.

Nếu như chúng ta niệm Phật không đủ để vãng sanh thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể đọa 3 đường ác. Bởi vì chúng ta có Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chồng con vợ con, công việc… sẽ được Ngài gia hộ. Muốn vãng sanh Cực Lạc đúng không? Ta sẽ hỗ trợ cho ông được nhất tâm bất loạn để được vãng sanh. Muốn mau đắc đạo Ta sẽ hỗ trợ cho ông mau đắc đạo. Ông bị cái định nghiệp này lôi kéo, Tôi sẽ thế mạng cho ông để ông có thể yên tâm tu hành. Ông bị đọa vào đường ác Tôi sẽ cứu ông. Đó là lý do vì sao 10 phương chư Phật đặc biệt thương Ngài Địa Tạng, và nói Ngài Địa Tạng giống như viên ngọc Mani quý giá nhất của 10 phương chư Phật. (Ngọc Mani chỉ có 1 viên duy nhất thôi, mà rất là quý giá. 10 phương chư Phật nói trong Kinh Địa Tạng Thập Luân: “Đức Địa Tạng là ngọc Mani của Đức Phật”).

Nếu như chúng ta niệm Phật không đủ để vãng sanh thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể đọa 3 đường ác. Bởi vì chúng ta có Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Nếu như chúng ta niệm Phật không đủ để vãng sanh thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể đọa 3 đường ác. Bởi vì chúng ta có Pháp cúng dường Ngài Địa Tạng.

Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an

Đa phần Quỷ Thần đều là đệ tử của Ngài Địa Tạng rất là đông, mình quy kính cúng dường Ngài Địa Tạng mình sẽ được Thần Hộ Pháp theo hộ vệ. các vị tụng Chú bình thường chắc gì đã cảm nổi chư Thần Hộ Pháp gia hộ cho, nếu không chân thật tu hành không có giới luật.

Kinh Địa Tạng phẩm thứ 6: Quỷ Thần họ hoan hỉ với những người thật sự chân thật tu hành, đối với Phật Pháp nếu có 1 niệm cung kính thì họ sẽ theo hộ trì. Huống hồ chúng ta theo Ngài Địa Tạng nữa, chẳng lẽ họ không gia hộ. Ngài Địa Tạng sẽ cử những vị ở khu vực đó gia hộ cho chúng ta.

>Xem thêm video: "Khắc phục lòng sân hận":

Phật Giáo
Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

Nhà Chán - chán sự vồn vã, ta tìm về với bình yên

HomeAZ 16/09/2020, 08:39

Nhà Chán được thiết kế theo phong cách hiện đại và đơn giản. Phảng phất trong từng chi tiết và vật liệu là kiến trúc Việt cũ mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen, từ đó tạo nên một tổng thể hài hòa.

Câu chuyện tư liệu: 'Phật đã cứu chúng tôi' - nạn nhân sóng thần

Kiến thức 12:28 21/09/2020

"Khi bước tới nơi này, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh ngôi chùa nhỏ vẫn nguyên vẹn trên đỉnh đồi, trong khi xung quanh là khung cảnh đổ nát hoang tàn. Điều đó giống như một phép lạ".

Đưa thiền đến với trí thức và giới trẻ

Kiến thức 10:33 21/09/2020

Đưa thiền đến với sinh viên là một hành trình cần sự chung tay của các nhà quản lý giáo dục, những vị tu sĩ Phật giáo có am hiểu sâu về thiền học lẫn kiến thức tâm lý xã hội cũng như tiếng nói của truyền thông.

Phận người thua một que diêm

Kiến thức 10:09 21/09/2020

Đạo Phật là đạo đối diện với sinh tử, không bi quan, cũng chẳng lạc quan, mà là hiện quán với thực trạng tất yếu của cuộc đời...

Voi điên tấn công Đức Phật và 2 bài học quý báu về cách sống

Kiến thức 09:19 21/09/2020

Có lần Đức Thế Tôn cùng 500 vị A-la-hán và Đại đức A Nan vào thành khất thực, thì một con voi dữ lao tới có ý hại Đức Phật. Khi ấy, 500 vị A-la-hán tránh sang hai bên, chỉ còn lại Đại đức A Nan bước đến bảo vệ Đức Phật.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo