Phật Giáo

Phật dạy các tỳ kheo nên nói, nên làm điều gì?

Thứ sáu, 06/12/2019 | 09:26

Phật dạy các Tỷ kheo: Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Thế thì ý nghĩa lời dạy này như thế nào? Ở đây thầy xin chia sẻ sự hiểu biết của thầy về lời dạy này, chúng ta thử cùng nhau trầm tư sự lợi ích lời Phật dạy nhé.

 >>Lời Phật dạy

Đức Phật dạy: Ta ra đời chỉ vì mục đích chỉ cho mọi người thấy sự thật cuộc đời là khổ, và nguyên nhân tạo thành những khổ đau ấy. Khổ đau thì ai cũng biết, ai cũng phải chua chát nếm qua, nhưng con đường hay lý do tại sao tạo thành nổi khổ đau ấy thì chúng ta lại mơ hồ, không rõ chúng bắt nguồn từ đâu.

'Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp',

'Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp',

Bài liên quan

Đức Phật chỉ ra rằng nguồn gốc của khổ đau là do vô minh, tức ngu si, vô minh là cái vô hình vô tướng chúng chỉ mượn lời nói và cử chỉ của thân này biểu hiện. Như vậy, bất cứ lời nói hay hành vi nào được biểu hiện mang lại sự đau khổ cho ta cho người đó là vô minh.

Phật khuyên lời nói ấy, hành vi ấy không nên nói, không nên làm; Ngược lại, lới nói nào, hành vi nào khi nói ra mang lại sự an lạc cho mình cho người, Phật khuyên lời nói ấy, hành vi ấy nên nói hay nên làm.

Đức Phật dạy: Ta ra đời chỉ vì mục đích chỉ cho mọi người thấy sự thật cuộc đời là khổ, và nguyên nhân tạo thành những khổ đau ấy.

Đức Phật dạy: Ta ra đời chỉ vì mục đích chỉ cho mọi người thấy sự thật cuộc đời là khổ, và nguyên nhân tạo thành những khổ đau ấy.

Bài liên quan

Như vậy, câu: 'Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp', mang ý nghĩa: Lời nói nào khi mình nói ra tạo sự an lạc cho mình cho người, lời nói ấy là chánh pháp, cần được nói ra; Ngược lại lời nói nào, khi nói ra tạo thành sự khổ đau cho mình cho người, lời nói ấy là phi pháp, không nên nói ra. Khi chúng ta tự nhận mình là đệ tử Phật cần phải suy gẫm trước khi viết lời nào trên những trang mạng xã hội này.

Theo: Phathocdoisong.com

Thích Hạnh Bình
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z