Tag: Phật giáo Nam tông Khmer

Một nhà sư Khmer nhiệt tâm tự học và nghiên cứu Phật pháp

Hôm nay tôi đủ duyên đảnh lễ lần thứ hai một quý Sư Nam Tông Khmer ở phòng khách chùa Mới Hòa Bình. Quý sư Hima Dhammo (Sơn So Khol) tiếp mạch dòng chảy cuộc đời tu học đã được Sư thân mật chia sẻ ở lần đầu.
17:06 24/12/2019

Phật giáo Nam tông Khmer trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Nam tông Khmer tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để cùng chung vai sát cánh bên nhau đồng hành cùng dân tộc, vì lợi ích và mục đích chung là an lạc, giải thoát, hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và cho thế giới trong thế kỷ XXI.
20:00 21/11/2019