Phật Giáo

Quảng Nam: Cáo phó NT.Thích Nữ Diệu Hạnh

Thứ năm, 06/10/2014 | 09:10

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 16h00 ngày 04/10/2014 (11/9/Giáp Ngọ), tại chùa Bảo Thắng, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỈNH QUẢNG NAM                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   BAN TRỊ SỰ                               Quảng Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2014
                   - o0o -

CÁO PHÓ 

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An.
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU HẠNH

-Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
-Chứng minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Trụ trì chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 16h00 ngày 04/10/2014 (11/9/Giáp Ngọ), tại chùa Bảo Thắng, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

-Trụ thế: 86 tuổi   -Hạ Lạp: 60 năm

Lễ nhập kim quan vào lúc 17 giờ 00 ngày 05/10/2014 (12/9/Giáp Ngọ).
Kim quan được tôn trí tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Lễ viếng bắt đầu từ 20 giờ 00 ngày 05/10/2014 (12/9 Giáp Ngọ).
Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp vào lúc 07 giờ 00 ngày 11/10/2014 (18/9 Giáp Ngọ) trong khuôn viên chùa Bảo Thắng, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.


TM/ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
  BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HỘI AN
               & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
                          TRƯỞNG BAN 

                                 (Đã ký)

         Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z