Phật Giáo

Quảng Nam: Kiết giới An cư tại Tổ đình Chúc Thánh

Thứ năm, 12/06/2017 | 11:32

Hàng năm, theo lời Phật dạy trong 3 tháng hạ, Chư tăng ni tập trung về một trụ xứ để Kiết giới An cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi đạo hạnh. Sáng ngày 17/05/Đinh Dậu (11/06/2017), Chư tăng tại phía bắc Quảng Nam đã tập trung về Tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hội An) để tác pháp Kiết giới An cư.

 
Sau phần nghi thức khai chuông bản, TT.Thích Hạnh Nhẫn xướng tiểu giới và đại giới của giới trường, Chư tăng lần lượt tác lễ đối thú An cư. Năm nay, đạo tràng An cư tại Tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hội An) có 101 Tỳ kheo, 15 Sadi, 03 Bồ tát Sadi và 05 điệu.
 
Được biết, trước đó vào ngày 16/05/Đinh Dậu (10/06/2017), Chư ni trong toàn tỉnh đã kiết giới an cư tại 3 địa điểm: Đạo tràng chùa Bảo Thắng (Tp.Hội An) có 101 tỳ kheo ni, 16 thức xoa ma na, 23 sa di ni, 10 điệu; tại đạo tràng chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) có 14 tỳ kheo ni, 4 thức xoa ma na, 4 sa di ni và 2 điệu và tại đạo tràng chùa Sư Nữ Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ) có 20 tỷ kheo ni, 5 thức xoa ma na và 15 điệu.
 

Ban TTTT PG Hội An
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z