Phật Giáo

Quảng Nam: Thông báo chương trình triển lãm Phật Ngọc

Thứ năm, 19/03/2016 | 19:16

Chùa Đạo Nguyên, trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Nam (140, Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ) nơi tôn trí Phật Ngọc hòa bình thế giới từ 20/3 đến 25/3/2016. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ 
Số:  020/TB/BTS
Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2016
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cung nghinh, triễn lãm Phật Ngọc cho hòa bình thế giới
và lễ cầu nguyện quốc thái dân an, kỳ siêu anh linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn

Sau 7 năm Phật Ngọc hòa bình thế giới được an vị tại nhiều quốc trên thế giới, Việt Nam lần nữa lại được cung thỉnh Phật Ngọc trở lại trước khi cung nghinh Phật Ngọc về tôn trí vĩnh viễn tại nước Úc. Đây là cơ duyên để tăng ni, phật tử cả nước được chiêm bái, cầu chúc cho hòa bình thế giới.

Chùa Đạo Nguyên – Trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Nam (140, Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ) nơi tôn trí Phật Ngọc hòa bình thế giới từ 20/3 đến 25/3/2016. 

Ban trị sự GHPGVN tỉnh thông báo đến quý cấp Giáo hội, quý tăng ni, phật tử tổ chức về chiêm bái và tham dự đại lễ. Để giúp cho tăng, ni, phật tử về chiêm thái, tham dự lễ, Quý đoàn hoan hỷ đăng ký với Văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh hoặc trụ trì chùa Đạo Nguyên để được hỗ trợ.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị quý cấp Giáo hội thông báo đến các cơ sở tạo điều kiện cho quý phật tử về dự lễ và chiêm bái tượng Phật Ngọc hy hữu này. Thông báo này thay giấy mời.

Nơi nhận:
- BTS GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
(thực hiện)
-Lưu VP
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Duyên


CHƯƠNG TRÌNH
TRIỄN LÃM PHẬT NGỌC HOÀ BÌNH THẾ GIỚI
và LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN
Tại chùa Đạo Nguyên – 140 Phan Bội Châu, Tam Kỳ

NGÀY 20/3/2016 (12.02.BÍNH THÂN)

6h00   : THƯỢNG PHAN
7h00 : CUNG ĐÓN CHƯ GIÁO PHẨM TĂNG-NI  VÀ QUÝ QUAN KHÁCH
7h00 : LỄ KHAI MẠC - THỈNH PHẬT NGỌC AN VỊ 
7h30 : ĐẠI LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN.
10h00 : CÚNG NGỌ
10h30 : TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG
13h50 : KHÓA LỄ TỤNG KINH 
15h00 : LỄ QUY Y
18h30 : THỈNH CHUÔNG U MINH
19h00 : CHẨN TẾ CÔ HỒN

NGÀY 21/3/2016 (13.02.BÍNH THÂN)

7h00 : PHẬT TỬ  CHIÊM BÁI
10h00 : CÚNG NGỌ
13h00 : PHẬT TỬ CHIÊM BÁI
18h30 : THỈNH CHUÔNG U MINH
19h15 : KHÓA LỄ TỤNG KINH 

NGÀY 22/3/2016 (14.02.BÍNH THÂN)

7h00 : PHẬT TỬ CHIÊM BÁI
10h00 : CÚNG NGỌ
13h00 : PHẬT TỬ CHIÊM BÁI
18h30 : THỈNH CHUÔNG U MINH
19h00 : VŨ ĐIỆU CHƯ THIÊN, VĂN NGHỆ, DÂNG HOA CÚNG PHẬT 
19H30 : THUYẾT PHÁP

NGÀY 23/3/2016 (15.02.BÍNH THÂN)

7h00 : PHẬT TỬ CHIÊM BÁI
10h00 : CÚNG NGỌ
13h00 : PHẬT TỬ  CHIÊM BÁI
18h30 : THỈNH CHUÔNG U MINH
18h20 : KHÓA LỄ TỤNG KINH
19h30 : THUYẾT PHÁP

NGÀY 24/3/2016 (16.02.BÍNH THÂN)

7h00 : PHẬT TỬ CHIÊM BÁI
10h00 : CÚNG NGỌ
13h00 : PHẬT TỬ  CHIÊM BÁI
18h30 : THỈNH CHUÔNG U MINH
19h15 : KHÓA LÊ TỤNG KINH 

NGÀY 25/3/2016 (17.02.BÍNH THÂN)

7h00 : PHẬT TỬ VÂN TẬP
8h30 : KHAI MẠC KHOÁ TU “NGÀY AN LẠC”
9h00 : KHÓA LỄ TỤNG KINH 
10h00 : CÚNG NGỌ
10h30 : QUÁ ĐƯỜNG
12h00 : CHỈ TỊNH
13h30 : KHÓA LỄ TỤNG KINH
14h30 : THUYẾT GIẢNG
16h00 : QUÝ PHẬT TỬ ĐI HỒ PHÚ NINH (XE BTC)
18h15 : THỈNH CHUÔNG U MINH
19h00 : LỄ BẾ MẠC, ĐỐT NẾN HOA ĐĂNG
20h00 : VĂN NGHỆ
22h00 : CẢM TẠ - HỒI HƯỚNG- HOÀN MÃN

TRIỄN LÃM PHẬT NGỌC CHO HOÀ BÌNH THẾ GIỚI
ĐẠI LỄ KỲ SIÊU ANH LINH CHIẾN SĨ, ĐỒNG BÀO TỬ NẠN
Tại khu du lịch Hồ Phú Ninh  – huyện Phú Ninh

NGÀY 19/3/2016 (11.02.BÍNH THÂN)

07h00 : CHIÊU PHAN SƠN THỦY

NGÀY 22/3/2016 (14.02.BÍNH THÂN)

06h00 : NGHINH PHAN SƠN THỦY NHẬP ĐÀN
08h00 : THƯỢNG PHAN
03h00 : BẠCH PHẬT, KHAI KINH
16h00 : THỈNH TIÊU DIỆN ĐAI SĨ, CHƯ ANH LINH, ĐỒNG BÀO TỬ NẠN
14h00 : HÀNH ĐÀN BẠT ĐỘ
18h00 : THUYẾT PHÁP 

NGÀY 23/3/2016 (15.02.BÍNH THÂN)

07h00 : PHẬT TỬ VÂN TẬP
08h00 : THÍNH GIẢNG « NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI »
10h00 : NIỆM PHẬT – CÚNG NGỌ
11h00 : THỌ TRAI
12h00 : CHỈ TỊNH
13h00 : THỜI KHÓA TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, LỄ SÁM.
17h00 : DƯỢC THẠCH
18h00 : THỜI KHÓA TỤNG « KINH ĐỊA TẠNG »

NGÀY 24/3/2016 (16.02.BÍNH THÂN)

04h00 : LẠY NGŨ BÁCH DANH
08h00 : THÍNH PHÁP « NHÂN QUẢ LUÂN HỒI »
10h00 : NIỆM PHẬT – CÚNG NGỌ
12h00 : CHỈ TỊNH
13h30 : NIỆM PHẬT, LỄ SÁM HỐI, HỒI HƯỚNG.

NGÀY 25/3/2016 (17.02.BÍNH THÂN).

7h00 : PHẬT TỬ VÂN TẬP
7h00 : CUNG NGHINH CHƯ TÔN GIÁO PHẨM TĂNG, NI
ĐÓN TIẾP QUAN KHÁCH.
8h30 : CÚNG NGỌ
9h00 : CUNG TIẾN CHƯ ANH LINH CHIẾN SĨ, ĐỒNG BÀO TỬ NẠN.
10h00 : CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
13h30 : CHẨN THÍ CÔ HỒN
18h00 : ĐỐT NẾN CẦU NGUYỆN
21h30 : LỄ BẾ MẠC ĐỐT NẾN CẦU NGUYỆN TẠI CHÙA ĐẠO NGUYÊN
21h30 : HOÀN MÃN

BAN TỔ CHỨC
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z