Sinh hoạt ngày đầu khóa tu Ni giới Khất sĩ lần thứ 26

Thứ năm, 18/02/2017 | 22:18

Giống như các khóa tu trước, mỗi ngày hành giả đều có bốn thời thiền tọa, bốn thời thiền hành, một thời học Chơn Lý, một thời nghiên cứu và một thời thiền đàm, một thời sám hối và điểm tâm, khất thực – độ ngọ trong chính niệm.

Trải qua 25 khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ, theo thời khóa mỗi ngày có 2 thời  đọc và nghiên cứu Chơn Lý, nên sau lễ khai mạc, buổi chiều vào lúc 13h30 Ni trưởng Phục Liên và Ni trưởng Ánh Liên đã đọc bài Sở Tức Quan trước đại chúng và Ni trưởng Cảnh Liên cùng Sư cô Hòa Liên nghiên cứu những đặc thù và lợi ích của pháp môn quán hơi thở theo từng đề mục.
 
 
Sau đó Ni trưởng Tố Liên bằng vốn kiến thức uyên thâm về Kinh Nikaya và pháp hành của tự thân,,đã chia sẻ cùng hành giả về việc theo dõi hơi thở  để luôn giữ cho hơi thở của tâm, hơi thở của trí,hơi thở của thân hòa nhau một mực. Đây là một pháp môn tu chơn đúng lý, rất giản tiện, thông thường, không nên thái quá bất cập, do Tổ sư Minh Đăng Quang đã dày công nghiên cứu để lại cho hàng hậu tấn.

 
Nhằm khơi dậy hạnh y bát ba đời, ngoài việc khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối, mỗi ngày chư Ni đều khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Hình ảnh khoan thai khất thực trong chính niệm của đoàn Khất sĩ Du Tăng đầu đội trời chân đạp đất, lấy tất cả chúng sinh làm bà con quyến thuộc, lấy sự thành tựu đạo quả và độ sinh làm sự nghiệp đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm người cư sĩ.

Nhận đời manh áo bát cơm
Tặng đời trọn cả Tâm hồn thanh cao
 
 
Cũng như Thiền Tọa mỗi ngày có 4 thời Thiền hành,mỗi thời ít nhất 30’ và dài nhất 45’.Đối với pháp Thiền hành Ni sư hướng dẫn chư hành giả an trú chính niệm trong 3 thao tác căn bản của từng bước chân: Giở-Bước-Đạp cho những hành giả mới đến với pháp hành,đồng thời hướng dẫn chư vị hành giả tập trung chính niệm mạnh hơn,để có thể ghi nhận sự co giãn của từng bắp cơ, sự vận động uyển chuyển của từng bước chân, cũng như thấy rõ hoạt động của Thân Tâm trong lúc nhắc chân, di chuyển,đạp xuống. Ngoài 4 thời thiền hành chính thức, pháp môn này còn được chư hành giả thực hành vào những lúc di chuyển từ nhà Ni lên thiền đường, cũng như khi khất thực trong Tịnh xá.

Từng bước chân đi tới
Nở vạn đóa Sen tươi
Mỗi nụ cười hỉ lạc
Thành thánh nhạc an vui.
Từng bước chân trên đất
Ôi! Diệu mật đất trời
Mỗi bước chân tuyệt vời
Sao thấy lòng thảnh thơi.
 
 
 

Ngọc Chơn 

Ngọc Chơn
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ