Phật Giáo

Sư bà Hải Triều Âm: Tại sao chúng ta phải niệm Phật?

Thứ ba, 26/11/2019 | 12:06

Sư bà Hải Triều Âm là tấm gương sáng của một bậc Trưởng lão Ni, hết lòng tôn kính Phật - Pháp - Tăng, gặp bất cứ hình tượng Phật nào Sư bà đều thành kính đảnh lễ. Tận tình học pháp, nghiên cứu pháp, truyền bá giáo pháp.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về những Chân dung từ bi

Sư Bà Hải Triều Âm khai thị về niệm Phật, về luân hồi, về thiền tập, về sự liên quan và quy tụ của tất cả pháp môn. Chúng đệ tử hậu thế chúng con hết tâm hết lòng kính cảm mến và tri ân công đức giáo hóa của Sư Bà.

Mời quý Phật tử cùng nghe những lời giảng dạy của Sư bà về câu hỏi: Tại sao chúng ta phải niệm Phật?

Xem thêm: Từ A tới Z về Niệm Phật

Thanh Tâm (Tổng hợp)
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z