Phật Giáo

Tấn đàn truyền giới Sa di Ni - Thức Xoa ma na tại Đồng Nai 

Thứ năm, 14/11/2019 | 15:46

Tối ngày 13/11/2019 (17/10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Sa di Ni cho 571 giới tử, Thức-Xoa-ma-na: 644 giới tử.

>> Tin tức Phật giáo mới nhất  

Đàn Sa-di-ni cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Tịnh (Thiền viện Linh Chiếu), đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu. 

NS.Thích Nữ Hạnh Huệ (TV Viên Chiếu) - Yết-ma A-xà-lê.

NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu (TV Trúc Lâm Trí Đức) - Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. 

Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích Nữ Huệ Hiền (TV Linh Chiếu).

Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm) đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu.

NS.Thích Nữ Thuần Ẩn (TV Viên Chiếu) - Yết-ma A-xà-lê.

NT.Thích Nữ Như Hạnh (chùa Long Hoa) cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. 

Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Tánh Tuệ (chùa Lạc Sơn).

Xin mời độc giả xem chùm ảnh, tấn đàn truyền giới Sa-di Ni, Thức-Xoa-ma-na tại ĐGĐ Diệu Tâm - PL 2563:

18h30, tối ngày 13.11.2019 (17.10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Sa di Ni

18h30, tối ngày 13.11.2019 (17.10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Sa di Ni

571 giới tử Ni thọ giới Sa-di

571 giới tử Ni thọ giới Sa-di

20h00, hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Thức-Xoa-ma-na.

20h00, hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Thức-Xoa-ma-na.

Ảnh: Ban TTTT PG Đồng Nai

Thiếu Đạt Hiền Việt
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z